Federal Department of Foreign Affairs

Navigimi

Navigimi kryesor

Nën navigimi

Informacione plotësuese

Kërkim i shpejtë

Ju gjendeni këtu në:

Ambasada e Zvicrës në Shqipëri

Alt Text sollte in medialibrary sein

 (800 x 534)
Fotografie © Hans Kobi

Ambasada e Zvicrës
Rruga "Ibrahim Rugova", Nr. 3/1
1019 Tiranë
Shqipëri

Tel.: +355 4 223 48 88
         +355 4 225 65 35
Fax: +355 4 223 48 89

Orari punës

E hënë – e enjte:                                                           08:30 – 12.30 dhe 13:00 – 17:00
E premte:                                                                        08:30 – 14.00

Alt Text sollte in medialibrary sein

 (526 x 50)

Prej datës 01 prill 2011 të gjitha shërbimet konsullore do të trajtohen nga Qendra Rajonale Konsullore West Balkan në Prishtinë:

 • Regjistrim / çregjistrim pranë përfaqësisë zvicerane
 • Aplikim për pashaportë dhe kartë identiteti
 • Shërbime të gjëndjes civile (lindje, martesë, divorc, etj.)
 • Ndryshim adrese
 • Mbrojtje konsullore
 • Natyralizim
 • Viza
 • Asistencë, etj

 Regional consular center West Balkan

Information available in German, French, Italian / Informationen verfügbar auf Deutsch, Italienisch und Französich / informazioni disponibili in tedesco, italiano e franceses / informations disponibles en allemand, en italien et en français:
Riorganizimi i shërbimit konsullor

Transferimi i shërbimeve konsullore në një qendër rajonale konsullore ka si qëllim t'ju sigurojë qytetarëve zviceranë që jetojnë përkohësisht jashtë shtetit një shërbim efikas dhe cilësor dhe t'ju përshtatet sa më mirë nevojave të tyre.

Riorganizimi merr parasysh se në ditët e sotme shumica e çështjeve konsullore mund të kryhen me postë ose e-mail. Një numër gjithmonë e në rritje qytetarësh zviceranë komunikon me përfaqësinë diplomatike në këtë mënyrë. Vetëm një numër i vogël shërbimesh, si regjistrimi i të dhënave biometrike për dokumenta identiteti, kërkon që aplikanti të paraqitet personalisht.

Transferimi i shërbimeve konsullore do të kombinohet më shërbimet e mëposhtme: 

 • Krijimi i një "helpline" e cila do të jetë operacionale 365 ditë në vit, 24 orë në ditë, duke filluar prej datës 01 maj 2012. Tel: +41 800 24 7 365;  The FDFA Helpline and its services
 • Mundësia e marrjes të të dhënave biometrike në Zvicer nga zyrat kantonale të pashaportave ose nga një perfaqësi zvicerane jashtë shtetit e cila ofron shërbime konsullore. Ju lutemi kini parasysh se kërkesa për një dokument të ri identifikimi duhet bërë fillimisht në përfaqësinë diplomatike përgjegjëse për vendin tuaj të rezidencës.
 • Ofrimi i mundësise për një numër gjithnjë e në rritje të komunitetit zviceran për të regjstruar të dhënat biometrike nëpërmjet aparaturave të lëvizshme.
 • Bashkëpunimi me shtete të tjera të zonës shengen në çështjet e vizave.