Administrata federale admin.ch
Federal Department of Foreign Affairs

Navigimi

Navigimi kryesor

Nën navigimi

Informacione plotësuese

Kërkim i shpejtë

Vendndodhja
Recognition of Kosovo and the establishment of diplomatic relations (en)

Ju gjendeni këtu në:

Ambasada e Zvicrës në Kosovë

Alt Text sollte in medialibrary sein

 (800 x 533)
Ambasada Pristina © DFA

Festat zyrtare

Janar 2014: 01, 02, 07
Shkurt 2014: 17
Prill 2014: 09, 18, 21
Maj 2014: 29
Qershor 2014: 09
Korrik 2014: 28
Gusht 2014: 01
Tetor 2014: 06
Dhjetor 2014: 24, 25, 26, 31

Ambasada e Zvicrës
Rr. Adrian Krasniqi 11
10060 Prishtinë
Kosovo

Adresa

Ambasada e Zvicrës
P.O. Box 161
10010 Prishtinë
Kosovo

Tel.
+381 38 261 261
Fax +381 38 261 261 90

Tel. për sektorin konsullor dhe sektorin e vizave:
+381 (0) 38 261 261 (13:30 - 16:30) 

Orari i punës se sporteleve
Në mëngjes : me termin
Pasdite : 13 :30 – 16 :30 (e hënë – e enjte)

Information available in German, French, Italian / Informationen verfügbar auf Deutsch, Italienisch und Französich / informazioni disponibili in tedesco, italiano e franceses / informations disponibles en allemand, en italien et en français: