Dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă

Tîrg de locuri de muncă în Chișinău
Tîrg de locuri de muncă în Chișinău © GIZ Moldova

Intervențiile elvețiene din acest domeniu abordează trei lacune majore, deficitul de locuri de muncă, deficitul de competențe și de neconcordanța dintre acestea.

În ceea ce privește stimularea creării de locuri de muncă decente și abordarea deficitului de ocupare a forței de muncă, Agenția lucrează la îmbunătățirea mediului de afaceri prin reducerea obstacolelor de reglementare, ajutând la atragerea investitorilor străini și facilitând accesul angajatorilor la competențe, capital și know-how relevante. Partenerii noștri sunt companii care activează în sectoare din industria auto, agricultură și producție alimentară, îmbrăcăminte și încălțăminte, electronică, tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), turism, precum și producția de mașini și piesele acestora.

În ceea ce privește deficitul de competențe, Agenția depune eforturi pentru a face ca educația și formarea profesională (VET), precum și oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții (waLLL) să fie din ce în ce mai mult bazate pe cerere și orientate spre practică, și, prin urmare, să corespundă mai bine nevoilor pieței muncii. Intervențiile vor contribui la consolidarea cooperării dintre sectorul privat și sistemul de EFP și la îmbunătățirea condițiilor instituționale și a cadrului de reglementare pentru modelele duale de EFP.

Pentru a aborda subiectul important al competențelor transversale, este prevăzută o coordonare strânsă cu intervențiile de educație civică planificate în domeniul LG. La fel ca în toate intervențiile EDE, accentul va fi pus pe atingerea celei mai sărace populații din zonele rurale și orașele mici. SDC va încuraja tinerele femei să aleagă domenii de studiu netradiționale și va urmări o reprezentare adecvată a minorităților etnice în programele de EFP. Intervențiile specifice vor viza grupurile vulnerabile, cum ar fi romii, persoanele cu handicap sau deținuții.

În ceea ce privește deficitul de guvernanță pe piața muncii, pentru a corela mai bine oportunitățile de angajare existente cu competențele relevante ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, SDC lucrează la îmbunătățirea colectării și analizei datelor legate de cererea și oferta de competențe și la utilizarea acestora în scopuri de orientare. SDC va contribui, de asemenea, la dezvoltarea unor reglementări mai favorabile pe piața muncii și a unui sistem mai eficient de intermediere a locurilor de muncă.