Opłaty za dokumenty tożsamości

Cena w PLN
  Dowód osobisty Paszport Pakiet specjalny (paszport+dow.osobisty)
Dzieci i młodzież do ukończonego 18 roku życia
 
156.00 276.00 344.00
Dorośli 296.00 596.00 664.00
Koszty wysyłki przedstawicielstwa 36.00 36.00 72.00
Cena w PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.