Stypendia

Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych dla naukowców i artystów zagranicznych

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym badaczom i artystom różne rodzaje stypendiów:

  • Uniwersyteckie stypendnia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych
  • Stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów)

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów ZagranicznychEidgenössischen Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS).

Jeżeli spełniają Państwo warunki ubiegania się o stypendium, bliższe informacje oraz formularze mogą Państwo otrzymać zwracając się do następujących biur:

Stypendia uniwersyteckie (pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie)

Pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
Tel.: 22 393 35 24
elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

Stypendia artystyczne

Pani Eliza Kujan
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel.: 22 829 32 86
eliza.kujan@kultura.gov.pl

stypendia zagraniczne

Wnioski wraz z załącznikami (w dwóch kompletach) należy składać do właściwego biura najpóźniej do dnia 10 listopada 2023 r.

Jeżeli mieliby Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Arzt, pracownikiem Ambasady Szwajcarii w Warszawie  (22 521 32 25 lub agnieszka.arzt@eda.admin.ch).

Stypendia dla studentów szwajcarskich

Wydział Stypendiów Konferencji Rektorów Szwajcarskich Szkół Wyższych swissuniversities dysponuje na zlecenie rządu zagranicznymi stypendiami rządowymi oferowanymi przez ponad 40 krajów. Oferta stypendialna kierowana jest do szwajcarskich studentów i naukowców oraz artystów, chcących realizować studia/badania za granicą. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

 

Stipendien für Auslandstudien   

Dalsze informacje na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii dostępne są na stronach internetowych Weiterführende Informationen zu

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen swissuniversities

Studying in Switzerland

Professorinnen und Professoren der Schweizerischen Hochschulen

Ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami szwajcarskich stypendiów rządowych (phishing)

Federalny Urząd ds. Kształcenia, Badań Naukowych i Innowacji ostrzega przed fałszywymi ofertami do składania  wniosków o szwajcarskie stypendia rządowe, które prezkazywane są drogą mailową lub za pomocą mediów społecznościowych. Poprzez te fałszywe oferty stypendialne, oszuści próbują nakłonić swoje ofiary do dokonywania przelewów pieniężnych (np. pod pretekstem pokrycia kosztów związanych z wydaniem wizy lub opłaceniem ubezpieczenia społecznego).

Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych (ESKAS) zalecaj nie reagować na takie oferty i w żadnym wypadku nie przekazywać pieniędzy oferującym.

Składanie wniosku o szwajcarskie stypendium rządowe jest bezpłatne.

Przekazywanie ofert stypendialnych Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych i zarządzanie nimi znajdują się wyłącznie w gestii oficjalnych przedstawicielstw dyplomatycznych Szwajcarii w kraju pochodzenia kandydata.

Prosimy o rozpowszechnianie tego ostrzeżenia w Państwa środowisku.

Drodzy Byli Stypendyści,

Szwajcaria stara się utrzymywać kontakt z byłymi stypendystami rządu Szwajcarii. Jeżeli również Państwo są zainteresowani podtrzymaniem kontaktu z nami oraz z innymi stypendystami, prosimy o przesłanie nam aktualnych danych kontaktowych (z podaniem kiedy, gdzie i na jakim kierunku Państwo studiowali) na adres mailowy Ambasady var.vertretung@eda.admin.ch.

Stipendien für Schweizer Studierende

Der Stipendiendienst der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) verwaltet im Auftrag des Bundes die ausländischen Regierungsstipendien von rund 40 Ländern. Das Stipendienangebot richtet sich an Schweizer Studierende und Forschende oder Künstler für einen Aufenthalt im Ausland.

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS)