Platforma za smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini

Media release, 23.11.2016

Uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti BiH, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u BiH, organizovalo je Četvrtu konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) u Bosni i Hercegovini. Konferencija je danas u Sarajevu okupila oko 100 DRR stručnjaka svih nivoa vlasti, međunarodne zajednice i nevladinih organizacija.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer i rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem i pomoćnikom ministra Samirom Agićem www.cerimagic.ba

Platforma za DRR u BiH prepoznata je kao važan mehanizam za koordinaciju različitih aktera na polju DRR-a u BiH za sve građane. Tematski fokus konferencije bila je važnost procjene rizika i njeno korištenje pri planiranju i donošenju odluka.

Na otvaranju konferencije, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je naglasio da je BiH na putu da postane članica mehanizma civilne zaštite Evropske unije, te da je potrebno uložiti napore za usklađivanje metodoloških pristupa razvoja procjena rizika na svim razinama u odnosu na one koje se koriste u EU. “Ukoliko budemo imali dobre procjene rizika, dobru organizaciju, opremu i obučene strukture zaštite i spašavanja na lokalnom nivou, sigurno ćemo biti u mogućnosti pružiti adekvatan odgovor na katastrofe. Takav pristup će povećati sigurnost građana, zaštititi materijalna i ostala dobra, te smanjiti potrebu za reagiranje viših nivoa vlasti. Napori ka smanjenju rizika od katastrofa moraju biti sistematski integrisani u politike, planove i programe održivog razvoja i smanjenja siromaštva, te podržani kroz bilateralnu, regionalnu i širu međunarodnu saradnju i partnerstvo”, rekao je ministar Mektić.  

On je dodao da BiH ostaje predana da označi DRR politiku kao prioritet za državni nivo i nivo lokalnih zajednica, sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu, čime se ispunjava primarni cilj Platforme.

Navodeći da će DRR biti važna transverzalna tema za Švicarski program saradnje sa BiH 2017-2020, ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer naglasila veliki potencijal DRR-a za spašavanje života, zaštitu izvora egzistencije i značajno smanjenje ekonomskih gubitaka. “DRR je prioritet za Vladu Švicarske. Ovaj koncept aktivno primjenjujemo kod kuće, ali i sa našim inozemnim partnerima. Ukoliko ne možemo spriječiti katastrofe, možemo i moramo spriječiti gubitke što je više moguće. U tu svrhu, nastaviti ćemo sarađivati sa našim partnerima iz BiH i UN-a na kreiranju boljih odgovora ka uspostavljanju prihvatljivih nivoa rizika u različitim sektorima i njihovom ublažavanju na odgovarajući način. Konferencija je odlična prilika da podijelimo dobre prakse i povećamo saradnju između svih uključenih aktera”, izjavila je ambasadorica Rauber Saxer.

Ambasadorica Andrea Rauber Saxer na današnjoj konferenciji © UN in BiH

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu je pozvala sve relevantne aktere da ulože dodatne napore za dalju izgradnju Platforme DRR-a i da omoguće da Platforma postane istinski centar za saradnju za sve strateške DRR intervencije u BiH vođene adekvatnim procjenama rizika. “Mnogi od nas, uključujući članove ove Platforme, prepoznaju da loša procjena rizika predstavlja osnovni nedostatak koji onemogućava učinkovite aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa od strane vlasti i stanovništva. Da bismo ovo prevladali, UN agencije u BiH rade na različitim procjenama rizika u saradnji sa našim partnerima, vezanih za klizišta i mape rizika od poplava, socijalnu zaštitu, kulturnu baštinu i ostalo.” 

Na konferenciji je prvi put predstavljena i web stranica Platforme, kao novi alat dostupan svim građanima BiH, putem kojeg se na jednom mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije o različitim segmentima smanjenja rizika od katastrofa. Konferencija je zaključena najavom skorog donošenja niza preporuka koje predstavljaju važan korak u izgradnji otpornosti BiH i njenih građana kroz smanjenje rizika od katastrofa.