Karta projekata koje u BiH podržava Švicarska

Press release, 06.11.2017

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula je web stranicu ŠvicarskauBiH.ba (na jezicima BiH), odnosno SwissinBiH.ba (na engleskom jeziku) sa online kartom projekata koje u BiH podržava Vlada Švicarske.

Švicarska u BiH © FDFA

Otkrijte "gdje i šta" partnerstva između BiH i Švicarske: pretražujte informacije po lokacijama ili projektima, domenama ili strateškim temama i preuzmite informacije o našim aktivnostima. Cilj online karte je da poveća opće znanje i razumijevanje o Programu saradnje Švicarske u BiH. Stranica prikazuje lokacije na kojima se projekti sprovode širom zemlje, kao i više informacija o ciljevima, aktivnostima i njihovim uticajima na krajnje korisnike.

Stranica prikazuje posvećenost Švicarske jačanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije u BiH na njenom putu ka evropskim integracijama. Švicarska teži da doprinese daljem razvoju demokratskog političkog sistema i socijalne tržišne ekonomije koji se zasnivaju na odgovornim javnim i privatnim akterima kao i na aktivnim i osnaženim građanima. Koristimo iskustva i znanja iz Švicarske i BiH kako bismo razvili programe i rješenja u korist trenutne i budućih generacija.

Budite u toku sa aktuelnim informacijama o projektima koje u BiH podržava Vlada Švicarske prateći nas na ovoj stranici (Švicarska u BiH na jezicima BiH i Swiss in BiH na engleskom jeziku) i socijalnim mrežama (Facebook stranica Ambasade).