Sporazum o socijalnom osiguranju potpisan sa Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu

Local news, 05.10.2018

Bern, 01.10.2018. – Švicarska ambasadorica, Andrea Rauber Saxer i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Adil Osmanović danas su u Sarajevu potpisali Sporazum o socijalnom osiguranju između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Novim Sporazumom su ažurirani zakonski odnosi koji se odnose na socijalno osiguranje između ove dvije države. Sporazum će stupiti na snagu čim ga odobre Parlamenti obje države.

©EDA

Sadržajno novi Sporazum korespondira s drugim sporazumima o socijalnom osiguranju koje je zaključila Švicarska. I sporazumi zaključeni s drugim državama nasljednicama bivše Jugoslavije suštinski su bazirani na ovom istom modelu. Sporazum je u skladu s međunarodnim standardima za koordinaciju sistema socijalne zaštite. Koordinira mirovinsko osiguranje, osiguranje za nadživjele članove obitelji, invalidsku mirovinu, osiguranje od nezgoda i porodični dodatak koji se isplaćuje poljoprivrednicima, kako bi se izbjegao mogući nepovoljan položaj ili diskriminacija građana ugovornih država. Osim toga, sadrži klauzulu o uzajamnoj pomoći u slučaju borbe protiv prevara u oblasti osiguranja.

Odnosi između Švicarske i Bosne i Hercegovine u oblasti socijalne sigurnosti trenutno su još uvijek regulirani Sporazumom o socijalnom osiguranju između Švicarske Konferederacije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1962. godine. Iako taj Sporazum pruža zaštitu građanima Bosne i Hercegovine koju predviđaju sporazumi o socijalnom osiguranju, isti nije više u skladu sa zakonodavstvom ugovornih država.

Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Švicarske će sada pripremiti obavijest za Parlament. Novi Sporazum o socijalnom osiguranju stupit će na snagu nakon što ga odobre Parlamenti obje države.