Građani i građanke mogu iskoristiti dobre prilike za pozitivne promjene

Article, 20.10.2020

O prioritetima Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini, dijeljenju švicarskog znanja i iskustva kroz projekte koje Švicarska podržava u zemlji, važnosti aktivnog učešća građana i građanki u razvoju njihovih lokalnih zajednica, te uvjerenju da društvo može napredovati samo ukoliko su žene i muškarci jednako zastupljeni u političkom životu i na svim nivoima vlasti, čitajte u intervjuu direktorice za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbare Dätwyler Scheuer za Federalnu novinsku agenciju Fena.

Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini
Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini © SDC

Švicarska ima dugogodišnju saradnju sa BiH. Šta po Vašem mišljenju čini ovaj angažman posebnim?

Kao prvo, naš partnerski pristup. Ne želimo da nas se percipira samo kao donatora nego kao razvojnog partnera. Spajamo ljude i institucije širom zemlje. Kao drugo, naš fokus na rezultate. Tokom posljednje tri godine efekte našeg angažmana je osjetilo milion građana Bosne i Hercegovine koji sada imaju unaprijeđenu infrastrukturu i javne usluge. Kao treće, naša dugoročna predanost. Švicarski projekti često imaju vremenski raspon i do 12 godina. Stvarna promjena se ne može postići radeći od danas do sutra.

Od 1995. godine, Švicarska je osigurala preko milijardu KM podrške Bosni i Hercegovini. Ovaj novac je investiran u konkretne razvojne projekte s ciljem poboljšanja života ljudi i podrške reformama.

 

Možete li nam reći nešto više o vašim prioritetima?

U svemu što radimo, naš krajnji cilj je dati ljudima, naročito mladima, razlog da ostanu i vode kvalitetan život u Bosni i Hercegovini. Kroz našu saradnju, fokusiramo se na tri prioritetne oblasti u kojima je potrebno provesti reforme, inovacije i sistemske promjene kako bi se poboljšali uvjeti za život građana u ovoj zemlji. To su zdravstvo, ekonomija i zapošljavanje, te demokratsko upravljanje, općinske usluge i pravda. Naša podrška je naravno usklađena sa prioritetima ove zemlje i EU predpristupnim procesom.

 

Švicarska ima dosta toga da podijeli sa BiH. Da li koristite švicarsko znanje, stručnost i iskustvo u svom angažmanu u Bosni i Hercegovini?

Da, imamo dosta stvari za podijeliti! I voljni smo podijeliti i više. Mislim da je fer reći da prosperitet i stabilnost Švicarske u velikoj mjeri počiva na vladavini prava, direktnoj demokratiji, decentraliziranim upravama i odgovornosti. U Švicarskoj smo se pobrinuli da građani imaju što veći utjecaj na odluke. Dodatna snaga naše zemlje i ekonomije je sistem strukovnog obrazovanja i obuke, što je jedan od razloga da Švicarska ima vrlo nizak stepen nezaposlenosti. U svim ovim oblastima, Ambasada Švicarske ulaže napore u razmjenu dobre prakse sa zainteresiranim akterima u Bosni i Hercegovini.

 

Kako to postižete?

Uvijek uključujemo švicarsku ekspertizu u naše razvojne projekte. Švicarski tužioci iz Kantona Cirih, medicinsko osoblje iz različitih bolnica u Švicarskoj, eksperti za strukovno obrazovanje i mnogi drugi prenose švicarsko iskustvo i znanje u Bosnu i Hercegovinu.

Također organiziramo uzajamne posjete predstavnika naše dvije zemlje. Imali smo dvije takve posjete tokom posljednjih godina, sa švicarskim kantonima Glarus i Graubünden te Bosanko-podrinjskim kantonom i Unsko-sanskim kantonom iz Bosne i Hercegovine.

Švicarska ima preko 2.000 općina i 26 kantona. Tokom godina, kantoni su uspostavili mehanizme za razmjenu najboljih praksi u sektorima kao što su zdravstvo, transport i obrazovanje. Razmjenjuju ekspertizu i dobre ideje s ciljem rješavanja kompleksnih problema – drugim riječima, oni su u potrazi za novim rješenjima! Također, s obzirom da su švicarski kantoni prilično mali (kao i u Bosni i Hercegovini), ova među-kantonalna razmjena služi za otvaranje puta konkretnoj saradnji u pružanju javnih usluga. Isto važi i za saradnju između općina. Nadamo se da će ovo inspirirati lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini, i spremni smo podržati dodatnu razmjenu u ovom smislu!

 

To nas dovodi do švicarskog angažmana na lokalnom nivou. Možete li nam reći više o švicarskom angažmanu na podršci demokratskom lokalnom upravljanju u Bosni i Hercegovini?

Dobro upravljanje je osnova švicarskog angažmana diljem svijeta. Ono što ponekad zvuči kao kompleksan i akademski termin jednostavno se odnosi na način organiziranja države i izvršavanje javnih funkcija, te na način provođenja i legitimiziranja državnih ovlasti. U današnje vrijeme postoji konsenzus da je demokratsko upravljanje preduvjet za razvoj i stabilnost zemlje.

Švicarska ulaže dosta napora u Bosni i Hercegovini da osnaži lokalne uprave te da izgradi moderne i efikasne lokalne vlasti. U Bosni i Hercegovini, 80% svih općina, svi kantoni i oba entiteta su uz podršku Švicarske razvili i proveli svoje razvojne strategije. Krajnji cilj je pružiti kvalitetne usluge građanima i unaprijediti uvjete života i sigurnost. Tokom posljednje tri godine, 115.000 građana i 23.000 domaćinstava imala su koristi od poboljšanog vodosnabdijevanja i sanitarnih uvjeta. U budućnosti će mnogo više ljudi imati koristi od sličnih inicijativa.

 

Kakva je uloga građanki i građana u ovim inicijativama?

Građani i građanke najbolje znaju šta im je zaista potrebno. Stoga je vrlo važno da aktivno učestvuju u razvoju svoje lokalne zajednice, direktno izraze svoje bojazni i potrebe, uključe se u dijalog i zahtijevaju veću transparentnost. To je ono što nam je cilj u svim projektima koje podržava Švicarska.

 

Da li ste imali uspjeha?

Da! Ponosni smo da možemo reći da su građani u općinama širom zemlje počeli iznositi svoje prioritete pred općinske uprave i da su općine bile spremne uključiti ih u općinske planove i budžete. 620 takvih prioriteta uzeto je u razmatranje u 24 općine i grada tokom posljednje tri godine. Ti prioriteti uključuju na primjer bolju uličnu rasvjetu, rekonstrukciju škola i igrališta, pristup kvalitetnoj vodi ili rekonstrukciju autobusnih stajališta, pa čak i kino dvorane!

Također podržavamo reformu i revitalizaciju mjesnih zajednica. Na nivou zajednica se odvija stvarni život građana. Na primjer, općina Jablanica je u svakoj od devet mjesnih zajednica organizirala javne rasprave, što je omogućilo građanima da aktivno učestvuju u procesu izrade općinskog budžeta. Jedan od prioriteta koje su građani definisali je poboljšanje usluga u općinskom domu za smještaj starih osoba.

Projekti koje podržava Švicarska u Bosni i Hercegovini također promoviraju nekoliko alata koji olakšavaju komunikaciju između građana i vlasti, uključujući e-upravu.

Inače, ove godine smo pokrenuli online video kampanju pod sloganom “Mi ubrzavamo napredak”. Jedan od kratkih filmova na kojima se zasniva kampanja predstavlja angažman Švicarske u cilju poboljšanja lokalne uprave i općinskih usluga u zemlji. Ovaj animirani film pokazuje kako građani i građanke mogu iskoristiti dobre prilike za pozitivne promjene. Napredak je moguć ako se aktivno angažuju za blagostanje svog susjedstva i cijele zajednice. Svakako pogledajte film na YouTube kanalu i Facebook stranici Ambasade.

 

Koji su glavni izazovi koje vidite kada je u pitanju lokalno upravljanje?

Najprije, to što na nacionalnom nivou nedostaje koherentan pristup u smislu politika za lokalno upravljanje. Lokalne vlasti su trenutno organizirane na različit način u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i u Brčko Distriktu. U FBiH, odsustvo jedinstvenog pravnog okvira za lokalno upravljanje uvećava nejasnoće koje postoje u pogledu nadležnosti entiteta, kantona i općina. To naravno utiče i na općinske prihode. Postoji neodložna potreba za jačim općinama i gradovima, sa jasnim nadležnostima svih nivoa, te stabilnim  fiskalnim sistemom. Pozivamo vlasti da se više angažiraju u ovom smislu, da daju lokalnim vlastima ulogu koju zaslužuju u okviru nove socio-ekonomske reformske agende. Udruženja općina i gradova u oba entiteta su ključni i legitimni partneri koji mogu prenijeti glasove lokalnih vlasti do politika na višem nivou, i ti glasovi se moraju čuti.

Kao drugo, demografija: ključno je izgraditi sistem planiranja koji uzima u obzir trendove u kontekstu, kao što je depopulacija. Neke procjene navode da je blizu 150.000 ljudi napustilo zemlju tokom protekle godine. Značajno smanjenje broja stanovnika u različitim općinama širom zemlje postavlja veliki izazov pred lokalne vlasti u smislu toga kako organizirati i finansirati pružanje javnih usluga.

Kao treće, postoji potreba za dodatnom koordinacijom kako između vlasti i međunarodne zajednice, tako i među razvojnim partnerima. Napravili smo prvi korak kroz transparentno online mapiranje svih projekata koji su u toku i implementiraju se uz podršku Vlade Švicarske na području cijele zemlje SvicarskauBiH (SwissinBiH). To je vrijedan izvor informacija za sve građane. Također smo podržali online mapu sa pregledom svih donatorskih projekata lokalnog upravljanja, preciznije njih 39. Obje mape se redovito ažuriraju.

 

Prema Vašem mišljenju, kako će Covid-19 uticati na lokalni nivo?

Može postojati rizik da će se prihodi općina i gradova smanjiti kao posljedica ekonomske krize, što znači da će za javne usluge biti na raspolaganju manje sredstava. Stoga će biti još važnije nego prije da podržimo rad asocijacija općina i gradova u njihovim zalaganjima za reforme lokalne uprave, kao i da općine strateški investiraju raspoloživa sredstva u usluge koje su građani i građanke izdvojili kao prioritetne. Švicarska će ostati angažovana po tom pitanju. Postoji i rizik da će se povećati broj nerazvijenih općina. Općine i gradovi će morati uspostaviti i snažnije podržati nove programe podrške za socijalno ugrožene skupine.

 

Šta biste dodatno podijelili sa nama kao zaključak na kraju ovog intervjua?

Dobre vijesti su da ćemo nastaviti saradnju sa Bosnom i Hercegovinom u narednim godinama. Trenutno pripremamo novi Program saradnje Švicarske za period 2021-2024. Švicarska planira uložiti dodatnih 130 miliona KM u BiH. I dalje ćemo biti okrenuti ka rezultatima, a sarađivat ćemo samo sa akterima promjena, onima koji su voljni da djeluju i idu naprijed.

Približavaju se lokalni izbori. Nadamo se da će građani učestvovati na izborima. Ukoliko želite promjenu, trebate izaći i glasati! Također se nadamo da ćemo vidjeti više žena kandidatkinja i da će stanovništvo glasati za njih. Lično duboko vjerujem da društvo može napredovati samo ukoliko su žene i muškarci jednako zastupljeni u političkom životu i na svim nivoima vlasti.