Předávání cen v ústí nad Labem

E-book k výstavě "Mohou čisté technologie zachránit svět?"

e-book výstava Cleantech
e-book výstava Cleantech @ EDA

Zde si můžete prohlédnout celou výstavu "Mohou čisté technologie zachránit svět?" formou e-booku.

Video: "Round table" s Bertrandem Piccardem na téma "Swiss-Czech solutions to protect the environment", 15.03.2022

© Embassy of Switzerland in the Czech Republic / ČTK

Vybrané projekty, které jsou již s úspěchem využívány ve Švýcarsku i v mnoha jiných zemích, byly v rámci zdarma přístupné výstavy  představeny na TU Liberec.

 

Prezentaci patentů a unikátních, inspirativních řešení doplnila diskuse / networking podnikatelů, zástupců veřejné i akademické sféry a studentů. Stalo se tak ve středu 4. května od 11.00. Zúčastnil se jí švýcarský velvyslanec Philippe Guex a rektor Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Zároveň vystoupil zástupce švýcarské společnosti Transmutex, zaměřené na převratnou výrobu energie na bázi jaderného štěpení thoria a zužitkování vyhořelého paliva, či Jiří Tencar z platformy ECOTEN. Ta poskytuje inovativní služby pomáhající obcím adaptovat se na změnu klimatu a zmírňovat městské tepelné ostrovy.

 

Tiskovou zrpávu naleznete zde. (PDF, 2 Pages, 612.3 kB, Czech)

Hlavní nádraží v Pardubicích, 14.06.2022

Ambasador Philippe Guex s Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice a Martinem Kolovratníkem, poslanec Parlamentu ČR za volební kraj Pardubice
Ambasador Philippe Guex s Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice a Martinem Kolovratníkem, poslanec Parlamentu ČR za volební kraj Pardubice @ EDA

Švýcarské velvyslanectví v ČR, HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika a Krajská hospodářská komora Pardubického uspořádali otevřené diskusní setkání s názvem "Přinesou zelené technologie nové podnikatelské příležitosti do Pardubického kraje?"

 

Akce se konala v úterý 14. června od 16.00 do 17.30 hodin v prostorách ČD Lounge pardubického hlavního nádraží.

Hlavní témata setkání byla:

  • Čisté technologie (CleanTech) jako stimul pro ekonomiku a podnikání v ČR
  •  Green Deal podle úspěšného švýcarského vzoru – v byznyse i VVI (věda, výzkum, inovace)
  • ESG/SDG rating podnikatelských záměrů a projektů pohledem bank v ČR / ve Švýcarsku
  • Spolupráce českých a švýcarských podnikatelů, investorů, veřejné sféry, vědy nebo vysokých škol v oblasti zelených inovací
  • V rámci akce byla také za přítomnosti švýcarského velvyslance zahájena výstava "Can Tech Save the World?" v hale pardubického nádraží, kde byla k vidění od 11. do 22.06.

 

Tskovou zprávu naleznete zde. (PDF, 2 Pages, 594.5 kB, Czech)

Vědecký park VIDA! Park in Brno, 05.09. - 03.10. 2022

Výstava Cleantech v brněnském science centre VIDA!
Výstava Cleantech v brněnském science centre VIDA! © EDA

Další zastávkou výstavy "Can Tech Save the World?" bylo brněnské science centrum VIDA!, kde byla výstava k vidění od 5.9.-3.10.2022. Oficiální otevření proběhlo 13. září za přítomnosti švýcarského velvyslance.

 

Jako doprovodný program k výstavě uspořádala VIDA! 7.9. panelovou diskusi na téma, jak mohou technologie přispět k udržitelnému rozvoji. V tento den byl také představen unikátní projekt ze Švýcarska, který byl hlavní atrakcí této akce: Solar Butterfly. Jedná se o malý mobilní dům, který dokáže urazit přibližně 300 km za den pomocí solární energie. O dva dny dříve se již Solar Butterfly na svém světovém turné zastavil v Praze.

 

Více se dozvíte v tiskové zprávě zde (PDF, 1 Page, 39.3 kB, Czech).

Nákupní centrum Forum Nová Karolína v Ostravě, 15.10 .- 15.11.2022

Výstava Cleantech v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě
Výstava Cleantech v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě @ EDA

Na své poslední letošní zastávce se výstava představila v nákupním centru Forum Nová Karolína od 15. října do 15. listopadu 2022 a nabídla tak návštěvníkům možnost odpočinku mezi nákupy.

 

Tiskovou zprávu si přečtěte zde (PDF, 1 Page, 583.6 kB, Czech)

 

Projekt bude pokračovat i v roce 2023 a výstava bude k vidění na dalších místech v České republice. Budeme vás informovat!

Ústí nad Labem, 01.03. - 04.05.2023

Zahájení výstavy v Ústí nad Labem
Zahájení výstavy v Ústí nad Labem © UJEP

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně a Inovační centrum ICUK, 01.03.-11.04.2023

 

První zastávka v roce 2023 byla v Ústí nad Labem, uspořádání této výstavy se ale od těch předchozích lišilo. Poprvé nebyla celá výstava na jednom místě, ale byla rozdělena mezi dva různé prostory. Větší část (20 panelů) byla prezentována na Přírodovědecké fakultě UJEP, menší část (5 panelů) byla umístěna v Inovačním centru ICUK. V pondělí 6. března 2023 výstavu slavnostně zahájil švýcarský velvyslance Philippe Guex.

Magistrát města Ústí nad Labem, 11.04. - 04.05.2023

 

Dne 11. dubna se výstava přesunula a při své poslední zastávce byla k vidění v prostorách magistrátu města, v ulici Velká Hradební č. 8. Zde byla veřejnosti přístupná až do 4. května.

Soutěž "Změna začíná s tebou!"
Soutěž "Změna začíná s tebou!" © EDA

Soutěž «Změna začíná s tebou!»

 

Jako doprovodný program k výstavě jsme tentokrát uspořádali soutěž s názvem "Změna začíná s tebou!". Spolupracovali jsme s 380 školami v Ústeckém kraji. Cílovou skupinou byli děti a mladí lidé od druhého stupně základních škol po střední školy. Propozice soutěže naleznete zde (PDF, 3 Pages, 464.2 kB).

 

Cílem soutěže bylo jednak podpořit zájem žáků o udržitelný rozvoj a problémy s ním spojené, na druhé straně jim dát výzvu a příležitost formulovat konkrétní opatření a řešení právě těchto problémů. Soutěž byla rozdělena do různých tematických okruhů podle jednotlivých stupňů škol. Žáci základních škol si vybírali mezi tématy "čistá voda a hygiena", "žádný hlad" a "klimatická opatření". Studenti středních škol si mohli vybrat z témat "cenově dostupná a čistá energie", dále "průmysl", "inovace", "infrastruktura" a "odpovědná spotřeba a výroba".

 

Soutěž byla vyhodnocena pětičlennou porotou. Nejlepší řešení v obou kategoriích byla dměněna cenami a exkurzí do závodu Nestlé Tivall v Krupce. 

TechTower v Plzni, 25.05. - 30.06.2023

Plakát Hecathon
Plakát Hecathon Ⓒ SIT Port

Dále se výstava přesunula do Plzně, kde byla k vidění v technologickém parku TechTower. Zde jsme opět uspořádáli doprovodný program pro mladší generaci, tzv. hackathon. Propozice soutěže naleznete zde (PDF, 2 Pages, 183.8 kB).

 

Dvoudenní hackathon s názvem „Pohled na Švýcarsko českýma očima“ přivedl do budovy Tech Tower v Plzni téměř 40 účastníků a účastnic. V devíti týmech mladí lidé z Plzeňska pracovali nepřetržitě 24 hodin denně na řešení zadaných úkolů. Během této doby vytvořili webové stránky a mobilní aplikaci pro Rhetische Bahn a roční plán charitativních aktivit pro Nestlé CZ.

 

Partnery tohoto doprovodného programu byli SIT Port, Nestlé a Schweiz Tourismus.

Děkujeme za podporu našim partnerům:

Partněři soutěží v Ústí a Plzni
Partněři soutěží v Ústí a Plzni Ⓒ Nestlé, Ⓒ Schweiz Tourismus

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 16.10. - 06.11. 2023

Danièle Rod
Danièle Rod © EDA

Výstavu měla veřejnost možnost vidět ve dvou budovách Jihočeské univerzity. V rámci výstavy jsme uspořádali přednáškové turné ředitelky Švýcarského polárního institutu Danièle Rod po univerzitách ve třech českých městech: Českých Budějovicích, Brně a Praze.

Přednáška byla určena studenstvu přírodních věd, odbornicím a odborníkům na studium polárních oblastí a široké veřejnosti. Přidanou hodnotou bylo navázání kontaktů a perspektiva budoucí spolupráce mezi českými a švýcarskými specialisty v oblasti polární vědy.

Partnerskými organizacemi doprovodného programu byly Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.

Kongresové centrum Praha, 08.-09.11.2023

Na závěr našeho projektu výstava putovala opět do Kongresového centra v Praze, kde byla v březnu roku 2022 vystavena poprvé.

Zde si ji mohla prohlédnout tisícovka účastnic a účastníků konference Esri GIS . Konference pořádaná společností ARCDATA PRAHA je největší geoinformatické oborové setkání v České republice. Peter Jäger (Esri Schweiz AG) ze Švýcarska byl jedním z klíčových řečníků konference a hovořil o významných projektech GIS ve Švýcarsku, které využívají moderní technologii Esri (např. Gotthardský tunel).