Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce

Příspěvek Švýcarska ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii.

EDA

Zemím, které vstoupily do Evropské unie (EU) 01.05.2004, poskytuje Švýcarsko nevratný finanční příspěvek ve výši 1 miliardy CHF. Celkovou částkou 257 milionů CHF podporuje Švýcarsko od roku 2009 rovněž Bulharsko a Rumunsko, které byly do EU přijaty 1. ledna 2007. Touto částkou vyjadřuje Švýcarsko solidaritu s novýmu členy EU, které vynakládají velké úsilí na odstranění hospodářských a sociálních nerovností. Tento obnos rovněž představuje pokračování technické a finanční pomoci, kterou Švýcarsko poskytovalo od počátku devadesátých let 20. století. Dne 26.3.2006 odsouhlasili švýcarští voliči program spolupráce 53% hlasů.

Příspěvek České republice činí 109.78 milionů CHF. Základ tvoří česko-švýcarská rámcová dohoda z 20.12.2007, která obsahuje tematické priority a definuje postupy. Nejdůležitějším partnerem Švýcarska je Ministerstvo financí České republiky, které funguje jako národní koordinační jednotka. Všechny žádosti o příspěvek jsou podávány prostřednictvím této koordinanční jednotky.

Na Švýcarském velvyslanectví koordinuje průběh Programu v České republice kancelář Programu spolupráce. Pro schvalování projektů jsou kompetentní Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO) a Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (DEZA).