Szwajcaria podpisała Konwencję BEPS

Press releases, 07.06.2017

Szwajcaria podpisała w Paryżu wielostronną konwencję implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku.

Szwajcaria podpisała w Paryżu wielostronną konwencję implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Konwencja ta pozwoli na skuteczne wprowadzenie zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, uwzgledniających minimalne normy uzgodnione uprzednio w pracach nad projektem BEPS. Szwajcaria wprowadzi do swojego porządku prawnego te minimalne standardy albo w oparciu o wielostronną konwencję, albo na drodze bilateralnych negocjacji dot. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pełna informacja prasowa jest dostępna w języku niemieckim i francuskim.