Švajcarska podrška cikloturizmu u Sremu


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Local news, 01.04.2019

Uz švajcarsku podršku završena je biciklistička staza duga 4.2 km u Sremu sa ciljem povezivanja urbanih i ruralnih područja sa prirodnim rezervatima. Projekat „Biciklističke ture ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“ je doprineo razvoju turizma i ekonomskog potencijala koji će omogućiti unapređenje kvaliteta svakodnevnog života u ovom području.

Triatlon klub "Sava" obeležava otvaranje biciklističke staze
Triatlon klub "Sava" obeležava otvaranje biciklističke staze © SCO Serbia

Simboličnom vožnjom članova Triatlon kluba "Sava" obeleženo je otvaranje biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice, koja je deo “Savske rute”. Događaj je okupio predstavnike Pokrajinske vlade, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Regionalne razvojne agencije Srem i brojne partnere iz javnog i privatnog sektora. 

"Biciklizam i cikloturizam su u razvoju i podižu reputaciju Vojvodine kao turističke destinacije. Pored ekonomskog aspekta, turističkog i privrednog potencijala, ova ruta se nadovezuje na tri međunarodne Eurovelo rute", rekao je Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. 

Miroslav Knežević, državni sekretar pri Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije, je istakao da je ministarstvo podržalo ovaj projekat kao dobar primer povezivanja više turističkih lokacija na području Srema. Takođe je dodao da celo područje ima potencijal za razvoj ruralnog turizma sa nekoliko poznatih seoskih domaćinstava u okolini. 

Izgradnju biciklističke staze od Sremske Mitrovice do Zasavice podržala su četiri partnera: Vlada Švajcarske, Pokrajinski sekretarijat sa EUR 63.000, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i grad Sremska Mitrovica sa po EUR 42.000.

Projekat "Biciklističke ture ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema" je podržan od strane Vlade Švajcarske u iznosu od EUR 315.000, u okviru programa „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Srbiji“. Ukupna vrednost ovog programa je EUR 3.360.000 i trajaće do aprila 2019. godine.