10 godina Hartefakta


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Local news, 01.07.2019

Švajcarska rezidencija je otvorila svoja vrata proslavi 10. godišnjice organizacije Hartefakt.

Kroz kreativnu, stručnu i umetničku razmenu u regionu Zapadnog Balkana, Hartefakt podržava i zalaže se za savremeno angažovano kulturno i umetničko stvaralaštvo, uz stvaranje uslova koji omogućavaju izlazak na videlo nove generacije naprednih pojedinaca.

Od svog osnivanja 2009. godine, Hartefakt je posvećen stvaranju regionalnog kulturnog prostora koji je odgovoran prema prošlosti i gradi sigurnu budućnost.

Tokom prijema, ambasador Švajcarske, Nj.E. Filip Ge, izjavio je da : „Tokom godina, izgradili smo jak i važan odnos sa Hartefaktom.“ On je dodao da : „Izvan političkih razlika ili ekonomskih dispariteta, postoji nešto što nas ujedinjuje: umetnost i kultura. Kreativnost kroz dijalog i angažovanje je moto Hartefakta. Mi to u potpunosti podržavamo. Obično potcenjujemo doprinos umetnosti i kulture u toku procesa pomirenja“.

Tokom perioda od 2013 do 2019. godine, ambasada Švajcarske podržala je Hartefakt sa 37’800 evra.