Javni poziv za reformu finansija lokalnih samouprava

Local news, 25.03.2019

Opštine i gradovi kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima mogu se do 8. aprila prijaviti na konkurs projekta Reforma lokalnih finansija 2 (RELOF2) koji podržava Vlada Švajcarske.

RELOF javni poziv za lokalne samouprave
RELOF javni poziv za lokalne samouprave © RELOF

U prvoj fazi Projekat će izabranim opštinama tokom 2019. i 2020. godine obezbediti ekspertsku podršku u primeni propisa, uspostavljanu procedura i uvođenju novih alata u tri oblasti. Cilj je da se unapredi način planiranja, raspodele i kontrole trošenja budžetskih sredstava, kao i nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća. Na ovaj način se podržava stabilnost javnih finansija jedinica lokalne samouprave, bolje pružanje usluga građanima i veća transparentnost u radu lokalnih uprava. 

Imajući u vidu značaj i uticaj koji promene u upravlјanju javnim finansijama na lokalu imaju na celokupan uspeh reformi u Srbiji, Švajcarska vlada je od 2016. godine pokrenula ovaj projekat i podržala Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice da bolje upravljaju sredstvima građana. U drugoj fazi projekta cilj je da se obuhvati još više opština i gradova.

Više o javnom pozivu možete pronaći ovde.