Dobre prakse za podršku migranata u Srbiji

20.06.2019

U Nišu je organizovana panel diskusija „Iskustva i dobre prakse u pružanju podrške i zaštite migrantima u ranjivom položaju u Srbiji“ sa ciljem predstavljanja programa podrške i zaštite migrantima koje implementira 11 organizacija civilnog društva u 17 gradova i opština u Srbiji.

Panel diskusija “Podrška i zaštita migranata u ranjivom položaju u Srbiji - iskustva i dobre prakse“
Panel diskusija “Podrška i zaštita migranata u ranjivom položaju u Srbiji - iskustva i dobre prakse“ © IOM

Programi uključuju 12 od 16 aktivnih centara za prihvat i azil koji primaju gotovo 70% migranata u zemlji. Uključili su korisnike iz svih institucija odgovornih za smeštaj maloletnika bez pratnje, a ukupan iznos podrške za implementaciju je 240’000 evra.

Diskusija je naglasila važnost kontinuirane implementacije takvih projekata i programa kroz partnerstvo lokalnih organizacija i institucija kako bi se odgovorilo na postojeće potrebe migranata, ali i lokalnog stanovništva, kroz njihovo aktivno uključivanje u razvoj i realizaciju programa.

Kao konačni rezultat, IOM će objediniti sve lekcije naučene iz šeme grantova i raditi sa uslugama socijalne zaštite i predstaviti ih donosiocima odluka kako bi se izvršile potrebne izmene i postavili standardi.

Projekat se sprovodi u okviru Švajcarske strategije partnerstva za migracije na Zapadnom Balkanu od strane IOM-a, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu sa ukupnim budžetom od 590'000 evra.