Bolja psiho-socijalna podrška migrantima u Srbiji

Local news, 10.06.2019

U prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održana je prezentacija programa obuke za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psiho-socijalne podrške (PSP) migrantima u ranjivoj situaciji u Srbiji.

Prezentacija programa obuke za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške migrantima
Prezentacija programa obuke za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške migrantima © IOM

Tom prilikom, Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, istakla je da u situaciji kada je značajan broj migranata zaglavljen u zemlji sa manje mogućnosti za legalno kretanje, Švajcarska ima još prostora za pružanje podrške ugroženim migrantima. Ona je istakla značaj zajedničkih napora i saradnje nacionalnih partnera i međunarodne agencije, koja se sprovodi na komplementaran način sa drugim projektima koje podržava Švajcarska.

Lidija Marković, šefica kancelarije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Srbiji, izjavila je da je razvoj nastavnog plana i programa solidan korak ka omogućavanju radnicima socijalne zaštite da koriste poboljšani PSP program u radu sa migrantima. Ona je naglasila da nastavni plan i program takođe nastoji da ojača vezu između različitih aktera koji pružaju podršku i zaštitu migranata u lokalnim zajednicama, a samim tim i poboljšanje i optimalno korišćenje raspoloživih resursa za PSP.

Mirjana Cojbašić pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, naglasila je da će program obuke svakako biti veoma koristan za ljude koji rade u ovoj oblasti. Ona je navela da je veoma dobro da program bude akreditovan i stoga integrisan u sistem socijalne zaštite u celini, na sistemski i dugoročan način.

Projekat se sprovodi u okviru Švajcarske strategije partnerstva za migracije na Zapadnom Balkanu od strane IOM-a, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu sa ukupnim budžetom od 590'000 evra.