Ulazak i boravak u Švajcarskoj za državljane zemlje EU/EFTA

Državljanin ste države Evropske unije (EU) i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) i posedujete validan i priznat lični dokument. Nije vam potrebna viza za ulazak na švajcarsku teritoriju.

Ako dužina vašeg boravka prelazi 90 dana, potrebna vam je dozvola za boravak kantonalnog organa za migraciju nadležnog za mesto boravka u Švajcarskoj. Zahtev za odobrenje boravka predaje se uz potrebnu dokumentaciju direktno u Švajcarskoj nadležnom kantonalnom organu za migraciju.  Državljanke i državljani EU-25/EFTE u obavezi su da se u roku od 14 dana nakon dolaska u Švajcarsku a pre zapošljavanja prijave svojoj opštini stanovanja i da zatraže boravišnu dozvolu.

Bugarski i rumunski državljani sve do 31. maja 2016 podležu boravišnim ograničenjima.  

Savezni zavod za migracije (ODM)

ODM – Spisak kantonalnih ograna za migraciju

ODM – Uredbe o putnim dokumentima i vizama u zavisnosti od nacionalnosti