Publications


Filter publications by
Select time frame

yyyy

yyyy

Publications (45)

Object 13 – 24 of 45

Vấn đề dưới mặt đất - Sụt lún đất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mục đích của báo cáo này nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về tình hình sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Có nhiều yếu tố tác động đến bề mặt đất lún dần trong khu vực này. Sụt lún diễn ra ở mức độ nào? Tại những vị trí nào? Tốc độ nhanh lên hay chậm dần? Đó là những câu hỏi đơn giản. Dựa trên số liệu hiện có, không khó để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên. Trái lại, câu hỏi vì sao sụt lún đất lại xảy ra và có thể làm gì để giảm thiểu tác động của hiện tượng này phức tạp hơn rất nhiều. Rõ ràng là các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đều có tác động đến sụt lún đất, nhưng những yếu tố khác nhau tác động ở mức độ nào tại từng địa điểm thì vẫn chưa được hiểu một cách thấu đáo.Real estate market assessment report: Development of land value capture and private investment options

This report aims to understand the development trends in Can Tho by analysing Can Tho’s demographic and macroeconomic trends, and the performance of its real estate market. The report first takes into consideration the local development pattern by assessing the land-use and transportation network and analyses what triggers led to the city’s development. This is followed by an analysis of Can Tho’s development indicators, which have been compared with that of the overall country and also of other comparable cities. This has been done in order to understand the city’s growth potential in the near future. And finally, the city’s real estate market has been assessed in order to understand supply trends, market buoyancy and potential for future growth. This report will form the basis for evaluating the menu of land value capture tools that can be applied in Can Tho, given its demographic, economic and real estate situation.Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất - Vietnam corporate governance code of best practices

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất của Việt Nam được xây dựng với mục đích chính để cung cấp các hướng dẫn và khuyến nghị về thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty dành cho công ty đại chúng. Bên cạnh các thông lệ tốt mà các công ty đã áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ Nguyên tắc này cũng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật.Report on land value capture tools applicability: Development of land value capture and private investment options

The World Bank funded Can Tho Urban Development and Resilience Project (CTUDRP) is designed to increase the City’s physical, financial and social resilience to adverse hydro-meteorological events, by financing infrastructure to protect the urban core from flooding and guiding the development in higher land. The project will support the construction of an embankment along the river Can Tho and also the improvement of local tidal management and drainage systems. It will also help increase intra-city connectivity by constructing two road projects and encourage new urban development in the less flood-prone area of Cai Rang, on the opposite bank of Can Tho river. The total investment planned is USD 322 million with the World Bank funding of USD 250 million, Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) funding of USD 10 million and the city government funding of USD 62 million. The current report is the third deliverable of the assignment. The report aims at defining the land value capture strategy for Can Tho taking a broader view of land-based fiscal tools (LBFT). It differentiates the land value capture tools from the general land-based fiscal tools and also identifies the conditions under which the real estate market can effectively support the land value capture policies. Considering the macro-economic, demographic and real estate market conditions of Can Tho, the report presents the critical reforms for Can Tho that need to be implemented in the short term and also defines the land-based fiscal tools that Can Tho may implement in the future.Report on Sustainable Urbanization in Viet Nam: Recommendations to Improve the Legal Framework

This report has been prepared as part of GIZ support to the Ministry of Construction (MoC) under the Mekong Urban Flood Proofing and Drainage Programme, which has overall objectives to improve the capacity of national and local authorities on urban resilience through the development of nation-wide standards and policies relevant to urban drainage and reduction of flood risks; and to reduce urban flood risk and improve early warning in three cities in the Mekong Delta. The report has been prepared at a time when there are significant changes happening to the urban planning and management systems in Viet Nam. The introduction of a new Law on Planning in late 2017 has necessitated a fundamental rethink of planning approaches in all sectors. At the same time, in the urban sector new legislation in the form of a Law on Urban Management and Development is being prepared and will be submitted to the National Assembly in 2020 and further initiatives in relation to smart cities, green growth and climate resilience indicate the direction of urban development that is a priority in Viet Nam.The development of regional Coordination in the Mekong Delta

Establishing effective regional coordination in the Mekong Delta is a government priority and important for stable socio-economic and infrastructure development for the region. Presently, the delta faces significant challenges. With a population of over 20 million, the delta is vulnerable to the impact of the climate change and other factors, including floods, rising seawater, hydropower projects in the river basin, uncontrolled river-sand over-exploitation, change of land use, land subsidence, coastal and riverbank erosion as well as air, water and land pollution. Floods, in particular, are part of life in the delta, and, in normal conditions, can bring multiple benefits with farming and resource management systems adjusted to them, but changing conditions can make their location, duration and intensity unpredictable, with devastating impacts. This report represents perspectives and recommendations from the Office of the Government, ministries and leaders from 13 provinces in the Mekong Delta. Many of these issues, which are central to the future development of the Mekong Delta, cannot be addressed through existing planning mechanism, which are inherently fragmented and do not provide a means to consider the delta as a coherent whole. An effective and efficient approach to key planning challenges such as water management, disaster mitigation, ecosystems degradation, transport, electricity supply and other core services need to be based, at least in part, through mechanisms based on the close collaboration between provinces.Nature-Based Solutions for Cities in Viet Nam: Water Sensitive Urban Design

Water sensitive urban design (WSUD) is a relatively new urban development approach in developing Asian cities. Its application involves the integration of water cycle management with the built environment through urban planning and design. Specifically, it integrates water flows in urban landscaping and considers all aspects of the urban water cycle—including storage, reuse, treatment, retention, and infiltration of runoff water as a valuable urban resource.Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Đánh giá & giải pháp thích ứng tại các đô thị

Việt Nam được coi là một trong số những quốc gia trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những tác động của biến đổi khí hậu trong. Các đô thị của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều lợi ích song cũng không ít những rủi ro mới như phải đối mặt với thiên tai và sự biến đổi về môi trường. Tốc độ đô thi hóa nhanh chóng , những diễn biến của biến đổi khí hậu cùng với những xu thế phát triển kinh tế và môi trường đòi hỏi phải phương thức tiếp cận tăng cường khả năng thích ứng trong quy hoạch và quản lý, đồng thời tăng cường sự hợp tác, liên kết hiệu quả giữa các tổ chức, cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân. Cục Hạ tầng kỹ thuật (ATI) - Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đang thực hiện Chương trình Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (FPP). Đây là Chương trình Hợp tác Kỹ thuật giữa Chính phủ Đức và Chính phủ Việt Nam với nguồn vốn từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ. Mục đích của Chương trình là nhằm nâng cao năng lực cho các cấp chính quyền trung ương, địa phương và người dân, từ đó tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và ứng phó với ngập úng dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trên tay bạn đọc là Báo cáo về “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Đánh giá và giải pháp thích ứng tại các đô thị” do ATI và GIZ tổ chức biên soạn. Báo cáo này phản ánh những kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được trong nhiều năm hợp tác và hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị. Chúng tôi hy vọng rằng quý độc giả và các cơ quan, đơn vị tham gia Chương trình sẽ nhiệt tình đón nhận và áp dụng những nội dung, bài học kinh nghiệm trình bày trong báo cáo trong công việc hàng ngày của mìnhClimate Resilient in Vietnam - An assessment in metropolitan regions

Vietnam is one of the countries in the world most seriously affected by climate change. Vietnam’s cities are growing quickly, bringing many benefits but also leading to new and increased risks of exposure to natural disasters and environmental change. Rapid urbanization, the risks associated with climate change, international economic and environmental trends require a resilience approach into urban planning and management as well as the development of more effective levels of cooperation and coordination between different agencies, both government and private sector beyond the administrative boundary of a city or a metropolitan area. In this context, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Administration of Technical Infrastructure (ATI) – Ministry of Construction (MoC) is implementing the Programme „Flood Proofing and Drainage for Coastal and Mekong Cities of Vietnam for Adaptation to Climate Change“. This is a technical cooperation project between the Vietnamese and German Governments funded by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the State Secretariat for Economic Affairs – Switzerland. The Programe is aimed at the improvement of capacities of national and local authorities as well as urban population to improve resilience and adaptation to urban floodings in the course of climate change. ATI/MoC and GIZ are pleased to present to you the report on Climate Resilience in Vietnam: An Assessment in Metropolitan Regions. The paper reflects our experiences gained during long years of operating in the urban environment sector together.Funds for natural disaster prevention and control in vietnam: A review

This report aims to support the GoV in taking stock of the current frameworks for financing disaster prevention and control, focusing on the Natural Disaster Prevention and Control Funds (DPCFs). It analyzes the constraints in operationalizing the DPCFs, looks at relevant international experience, and identifies opportunities for improving the DPCFs. The report also serves as an input to inform GoV’s revision of relevant regulations governing the DPCFs and other financing instruments as appropriate. The report draws on the significant inputs and responses provided by the MARD, MoF, and the provinces and cities selected for field visits.2 The expression “disaster” in this report refers to natural hazard events that have significant impact on the livelihoods, economic activities, and assets of various stakeholders.Report on the survey result of National Business Registration system customer satisfaction 2018

The survey on the National Business Registration System (NBRS)'s customer satisfaction is an activity within the scope of the Project “Expansion of the NBRS to new business entities” funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) with UNIDO’s technical assistance. The objective of this activity is to evaluate the satisfaction of the NBRS users in order to propose specific recommendations and solutions for improving services and better satisfying the demand of the NBRS users.Policy Brief Three: Integrating Spatial Land-Use Planning, Climate Change, Urban Resilience, SMART and Green Cities into Urban Development in Vietnam

This policy brief is the summary of GIZ’s Flood Proofing Programme (FPP) activities carried out to support the Ministry of Construction improve the legal and policy framework in the sector. FPP is funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, the Government of Vietnam and the Government of Germany. In 2017 and 2018, FPP carried out an extensive assessment and analysis of the legal and policy framework for urban landuse planning, urban resilience and climate change. Based on the analysis, FPP carried out advocacy and provided technical assistance to the Urban Development Agency (UDA) during the drafting of the new law on urban development and management. Experiences and lessons learnt from implementing activities in 16 provinces in Vietnam form the basis of FPP’s advocacy and communication efforts at national level. The main results of this support included direct comments on drafts of the law, participation in drafting committee and review meetings with MoC vice-minister and minister as well as other ministries and the National Assembly, the inclusion of a sub-chapter on urban resilient, Green and Smart cities, and a chapter on spatial urban land-use planning in the new law. This means that urban plans at all levels of government will integrate the new approaches and include effective land-use, spatial planning and climate change. In addition, FPP provided funding and technical assistance for two regional consultation workshops during the drafting of the law.


Object 13 – 24 of 45