Program saradnje Švicarske u BiH

Program saradnje Švajcarske u BiH 2021–2024

Naslovna stranica Švicarskog programa saradnje u BiH 2021-2024.
Naslovna stranica Švicarskog programa saradnje u BiH 2021-2024. © Ambasada Švicarske u BiH

Bosna i Hercegovina je postigla napredak ka političkoj i makroekonomskoj stabilnosti, ali značajni izazovi još uvijek su prisutni. Kako bi podržala BiH da prevaziđe ove izazove, Švajcarska će nastaviti pružati podršku u određenim sektorima u skladu sa definisanim prioritetima Vlade BiH.  Radit će sa partnerima koji mogu ubrzati reforme i razvijati nove perspektive i mogućnosti. 

Nadovezujući se na dugoročno prisustvo Švajcarske u zemlji i ranija dostignuća, Švajcarski program saradnje za period 2021–2024. godine (PDF, 40 Pages, 2.6 MB) usredotočuje se na tri tematska područja: ekonomski razvoj i zapošljavanje, zdravstvo i lokalna uprava i opštinske/općinske usluge.  Švajcarska ima relevantnu stručnost u sva tri područja i uvjereni smo da možemo pružiti efikasan doprinos daljem razvoju BiH. U naredne četiri godine Program saradnje će osigurati još 142 miliona KM za konkretne razvojne projekte koji će imati direktan uticaj na živote ljudi u BiH.

Švajcarski program saradnje 2021–2024. je razvijen od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), uz bliske konsultacije sa Švajcarskim državnim sekretarijatom za migracije (SEM), kao i vladinim uredima i partnerima iz civilnog društva i poslovnog sektora u BiH. SDC i SECO blisko sarađuju i koordiniraju implementaciju Programa saradnje kroz Ambasadu Švajcarske u BiH.

Strategija saradnje Švicarske u BiH 2017-2020

Švicarska strategija saradnje u Bosni i Hercegovini 2017. - 2020. © FDFA

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017-2020. je izraz obnovljene posvećenosti Švicarske nastavku dugoročnog partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom.

Osnovni cilj Švicarskog programa saradnje je da obezbijedi više i bolje ekonomske, socijalne i političke mogućnosti i perspektive za sve ljude u Bosni i Hercegovini. U duhu naše dugoročne posvećenosti i angažmana, glavna područja intervencija ostaju nepromijenjena: zdravstvo, ekonomija i zapošljavanje, te demokratska uprava, opštinske usluge i pravda.

Ova Strategija je pažljivo pripremljena u intenzivnim konsultacijama Vlade Švicarske, koja u Bosni i Hercegovini uglavnom djeluje kroz Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), sa našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Strategija predstavlja ponudu Švicarske za partnerstvo i saradnju sa Bosnom i Hercegovinom u predstojeće četiri godine.

Ambasada Švicarske ostaje odgovorni partner za implementaciju strategije.

Više informacija o Programu saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini u prezentaciji «Još četiri godine partnerstva i saradnje: 2017-2020». (PDF, 3.1 MB)