Lançimi i Sondazhit mbi Demografinë dhe Shëndetësinë


Cette page n’est pas disponible en français. Veuillez choisir une langue ci-dessous:

e mërkurë, 12.12.2018 – e mërkurë, 12.12.2018

Konferenz

Sondazhi më i fundit mbi Demografinë dhe Shëndetësinë u financua pjesërisht nga projekti 'Shëndet për të Gjithë', një nismë e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Ai do të lançohet nga Ministrja e Shëndetësisë, Ambasadori zviceran, dhe përfaqësues të Kombeve të Bashkuara.

Location: Tirana International Hotel