Grand Tour of Switzerland in Hungary

Local news, 19.02.2016

Miután a szovjetek leverték az 1956-os magyar forradalmat, mintegy kétszázezer ember kényszerült emigrációba. A magyar forradalom példa nélküli együttérzést váltott ki Svájcban: az ország egyike volt azoknak, amely a lakossága számához viszonyítva a legtöbb – 12’462 menekültet ‒ fogadott be. Európa háború utáni időszakának egyik legjellegzetesebb eseménye a mai napig meghatározza Magyarország és Svájc kapcsolatát.

Logo of the Grand Tour of Switzerland in Hungary © by the Embassy of Switzerland
Logo of the Grand Tour of Switzerland in Hungary

Az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából Svájc magyarországi nagykövetsége együttműködésben a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamarával (SwissCham), a Swiss Business Club-bal, a Magyarországi Svájci Egyesülettel (Schweizer Verein Ungarn) és a Svájc Turizmussal (Schweiz Tourismus) olyan projektet szervez, amely alkalmat teremt a két ország és népei sokéves barátságának rendhagyó megünneplésére. 

Bizonyos értelemben a magyar menekültek 1956-ban rá voltak kényszerülve, hogy fokozatosan megismerjenek egy számukra ismeretlen országot. Most, 60 évvel később, svájciak és magyarok számára - valamennyien egy szabad és demokratikus Európa lakosaiként - megnyílik az a lehetőség, hogy saját elhatározásukból egy felfedezésre induljanak és megismerjék egymás országát.

A «Grand Tour of Switzerland in Hungary» elnevezésű projekt egyedülálló lehetőséget kínál a széles közönség számára, hogy megismerje Magyarország svájci oldalát. A Svájci Nagykövetség meglévő partnereivel karöltve «Grand Tour of Switzerland in Hungary» projektjében a Svájc Turizmus által a 18. századi Grand Tour alapján kidolgozott térkép koncepcióját követi majd. 

A nagykövetség honlapjára feltöltött interaktív térkép különleges módon helyezi majd a középpontba a két ország közötti barátságot, hiszen az idők folyamán számos magyarországi helyszín, történelmi esemény, híres személyiség, városi partnerkapcsolat, vagy svájci vállalakozás magyarországi telephelye tanúskodik a kapcsolatról Svájccal.

A tervezett «Grand Tour of Switzerland in Hungary» projektet a mozgalmasság és a hitelesség jellemzi: nemcsak interaktív térképet tervezünk az interneten, hanem partnereink alkalmanként maguk is jelentkeznek majd helyi rendezvényekkel. A várható rendezvények naptár formájában fokozatosan felkerülnek a Svájci Nagykövetség honlapjára, ahol az érdeklődők a már lezajlott eseményekről is tájékozódhatnak.

grand_tour_logo