Przedstawicielstwa

Ambasada Szwajcarii w Warszawie

Ambasada Szwajcarii reprezentuje interesy Szwajcarii w Polsce oraz świadczy usługi konularne w Polsce i na Białorusi a także usługi wizowe dla osób zamieszkałych w Polsce.

Swiss Business Hub Polska

Swiss Business Hub Polska (SBH), jako oficjalna część Ambasady Szwajcarii, odpowiada za wsparcie szwajcarskiego eksportu do Polski oraz promocję Szwajcarii jako lokalizacji inwestycyjnej.