Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace
Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace © FDFA

Velvyslanectví jako oficiální zastoupení Švýcarska pokrývá svými aktivitami všechny tématické oblasti diplomatických vztahů mezi oběma vládami. Zastupuje zájmy Švýcarska v záležitostech politiky, hospodářství, financí, právního řádu, vědy, vzdělávání a kultury.

Úkoly velvyslanectví

COVID 19

EDA vyzývá všechny švýcarské občany, kteří se v současnosti nacházejí v zahraničí, aby se přihlásili do systému «Travel Admin App» !!!

Česká republika vyhlásila od 12. 3. 2020 /14. 00 hod nouzový stav. Další informace naleznete zde: www.vlada.cz

Situace se vyvíjí velice dynamicky. Vstup osob ze Švýcarska není dovolen, vyjma osob s platným povolením k pobytu. Po příjezdu je nařízena čtrnáctidenní karanténa.

Vzhledem k současnému stavu nouze je osobní doprava přísně omezena a je doporučen co nejrychlejší návrat do Švýcarska.

Mezinárodní autobusová a vlaková spojení z České republiky jsou přerušena. Kromě toho jsou pro výjezd otevřeny pouze některé hraniční přechody.

Letecký provoz je silně omezen. Informace o letecké dopravě z Prahy najdete pod následujícím odkazem (bez záruky): www.prg.aero

Podrobnější informace najdete na webových stránkách: 

Podle příslušného švýcarského zákona (Auslandschweizergesetz) je organizace zpáteční cesty odpovědností švýcarských státních příslušníků. V případě potřeby budou muset volit alternativní, komplikované trasy a nést odpovídající náklady.

Cestujícím se doporučuje zaregistrovat se do aplikace Itineris (Travel Admin). 

Aktuální informace o podmínkách, za jakých je umožněn vstup na území Švýcarska: Úřad pro migraci

Ve Švýcarsku na federální úrovni informuje Federální úřad veřejného zdraví BAG obyvatelstvo o novém koronaviru COVID-19. 

V naléhavých případech se prosím obraťte na linku pomoci EDA (nepřetržitě 24 hodin) tel. +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33,  helpline@eda.admin.ch

Slovo velvyslance na úvod

Zdravice velvyslance, velvyslankyně

Program

Akce jsou vyhledatelné podle data, klíčového slova a tématu

Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce

koordinuje finanční prostředky a projekty švýcarského Příspěvku k rozšíření EU v místě

Volná pracovní místa

Nabídka pracovních míst a požadavky pro stážisty