Polsko-Szwajcarski Program Współpracy: 10 programów krajowych w Europie Środkowej i Wschodniej zakończyło się sukcesem

Press releases, 19.06.2017

14 czerwca 2017 r. minął dziesięcioletni okres implementacji Szwajcarskiego Programu Współpracy realizowanego w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.

14 czerwca 2017 r. minął dziesięcioletni okres implementacji Szwajcarskiego Programu Współpracy realizowanego w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Szwajcaria wykorzystała zatwierdzone przez parlament środki w łącznej wysokości jednego miliarda franków szwajcarskich, z których wspartych zostało 210 projektów. Szwajcaria pomogła tym samym w zmniejszaniu gospodarczych i społecznych nierówności wewnątrz Unii Europejskiej, co przyczyniło się do poprawy życia szerokich kręgów ludności mieszkającej w UE. Dzięki programowi Szwajcaria mogła okazać swoją solidarność z nowymi państwami członkowskimi UE i równocześnie umocnić z nimi swoje stosunki w różnych dziedzinach – również w dziedzinie gospodarki.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii