Partnerzy

Zgodnie z zaleceniami Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych w sprawie partnerstw ze sponsorami, mającymi na celu zwiększanie przejrzystości na temat partnerstw zawieranych przez ambasady Szwajcarii za granicą, poniżej publikujemy listę tegorocznych partnerów wraz z wydarzeniami i/lub projektami przez nich sponsorowanymi.

W 2022 roku naszymi potwierdzonymi partnerami byli:
(last update on 08.03.2023)
ABB CLEANTECH - Technologia na rzecz zielonej przyszłości
Franke CLEANTECH - Technologia na rzecz zielonej przyszłości
Nestlé  Swiss Picnic
planted. Swiss Picnic