Flagowe projekty

Polish-Swiss Innovation Day 2023
Polish-Swiss Innovation Day 2023 © EDA

Polsko-Szwajcarski Dzień Innowacji

Wspieranie innowacyjności jest jednym ze strategicznych celów rządu polskiego. W wiodących rankingach (np. The Global Innovation Index) Szwajcaria uznawana jest za najbardziej innowacyjny kraj świata, a szwajcarskie firmy inwestują znaczne środki w Polsce. Renoma Szwajcarii jako centrum innowacji nie jest jeszcze powszechnie znana w Polsce, ale szwajcarskie firmy są cenione za wysokiej jakości produkty i usługi oraz za to, że są doskonałymi pracodawcami.

Doskonałą okazję do uczenia się od siebie nawzajem i wymiany doświadczeń między innowacyjnymi ekspertami, politykami, naukowcami i przedsiębiorcami stanowi coroczny Polsko-Szwajcarski Dzień Innowacji. Cykl wydarzeń jest współorganizowany przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą oraz Ambasadę Szwajcarii w Polsce.

Poprzednie edycje:

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia, #WspółpracaDlaZdrowia

Jednym ze strategicznych celów polskiego rządu jest poprawa dostępności i jakości krajowego systemu opieki zdrowotnej. Jako siedziba kilku najbardziej innowacyjnych na świecie, odnoszących sukcesy firm farmaceutycznych Szwajcaria stworzyła zdecentralizowany i integracyjny system opieki zdrowotnej. Dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym i dotacjom celowym system ten świadczy wysokiej jakości usługi na rzecz wszystkich mieszkańców.

Coroczne Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia stanowi przestrzeń dla dwustronnego dialogu na temat polityki zdrowotnej oraz wymiany informacji na temat trendów, możliwości i wyzwań między politykami, ekspertami w dziedzinie zdrowia, naukowcami, przedstawicielami branży i medykami. Cykl wydarzeń jest współorganizowany przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Od pierwszej edycji w 2011 r. tematy corocznych konferencji dotyczyły takich zagadnień jak medycyna prewencyjna, opieka nad seniorami, leczenie onkologiczne czy opieka zdrowotna oparta na danych.

11. edycja Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu Zdrowia w 2021 roku poświęcona była tematowi badań medycznych i ich (często niewystarczającej) drodze do komercjalizacji: jak wspierać badania i rozwój innowacyjnych terapii poprzez wypełnianie luki między nauką a biznesem. Nagrania wideo dostępne są tutaj: 11. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu Zdrowia. 12. edycja projektu zrealizowana w 2022 r. dotyczyła cyfryzacji w sektorze opieki zdrowotnej. Wywiady wideo i relacje z edycji 2022 są dostępne na stronie Rzeczpospolita. 13. edycja odbyła się w pawilonie szwajcarskim podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie dyskutowano o powiązaniach między jakością opieki zdrowotnej a sukcesem gospodarczym. Rzeczpospolita zrelacjonowała to wydarzenie.

Wystawa objazdowa: „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”

Czy technologia może ocalić świat? Wskutek rozwoju technologicznego ludzkość diametralnie zmieniła środowisko życia na Ziemi, co ma swoje dobre i złe strony. Aby ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat, musimy zacząć jak najszybciej wdrażać bardziej ekologiczne nawyki i nowe technologie.

Szwajcaria jest światowym liderem w zakresie innowacyjności i dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie 2030. Na wystawie „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości” przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców w takich obszarach jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka. Zobacz film z Politechniki Łódzkiej:

Aby zainspirować innych do współpracy nad zrównoważoną przyszłością, Ambasada Szwajcarii w Polsce zaprezentowała wystawę objazdową w instytucjach partnerskich w największych miastach Polski w okresie od października 2021 r. do listopada 2022 r. 

CLEANTECH - Touring Exhibition: Lokalizacje, Wideo i Zdjęcia