Stypendia

Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych dla naukowców i artystów zagranicznych

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studenów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym badaczom i artystom różne rodzaje stypendiów:

  • Uniwersyteckie stypednia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych
  • Stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów)

Stypendia uniwersyteckie nie są udzielane na studia na poziomie licencjackim ani magisterskim.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej na rok akademicki 2017-2018 (rozpoczęcie studiów we wrześniu 2017 r.) dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych

Bundes-Exzellenz-Stipendien für ausländische Forschende und Kunstschaffende

Jeżeli spełniają Państwo warunki ubiegania się o stypendium, bliższe informacje oraz formularze mogą Państwo otrzymać zwracając się do następujących biur:

Stypendia uniwersyteckie (pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie)

Pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
Tel.: 22 393 38 18, Fax: 22 826 28 23, dybcio@buwiwm.edu.pl

Stypendia artystyczne (studia magisterskie)

Pani Aleksandra Ozga
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Tel.: 22 421 01 38, Fax: 22 826 19 22, aozga@mkidn.gov.pl

Wnioski wraz z załącznikami (w trzech kompletach) należy składać do właściwego biura najpóźniej do dnia 15 listopada 2016 r.

Dalsze informacje na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii dostępne są na następujących stronach internetowach:

swissuniversities

Professorinnen und Professoren der schweizerischen Hochschulen

Swissuniversity

Jeżeli mieliby Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Arzt, pracownikiem Ambasady Szwajcarii w Warszawie  (22 628 04 81 int. 25 lub agnieszka.arzt@eda.admin.ch).

Ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami szwajcarskich stypendiów rządowych (phishing)

Federalny Urząd ds. Kształcenia, Badań Naukowych i Innowacji ostrzega przed fałszywymi ofertami do składania  wniosków o szwajcarskie stypendia rządowe, które prezkazywane są drogą mailową lub za pomocą mediów społecznościowych. Poprzez te fałszywe oferty stypendialne, oszuści próbują nakłonić swoje ofiary do dokonywania przelewów pieniężnych (np. pod pretekstem pokrycia kosztów związanych z wydaniem wizy lub opłaceniem ubezpieczenia społecznego).

Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych (ESKAS) zalecaj nie reagować na takie oferty i w żadnym wypadku nie przekazywać pieniędzy oferującym.

Składanie wniosku o szwajcarskie stypendium rządowe jest bezpłatne.

Przekazywanie ofert stypendialnych Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych i zarządzanie nimi znajdują się wyłącznie w gestii oficjalnych przedstawicielstw dyplomatycznych Szwajcarii w kraju pochodzenia kandydata.

Prosimy o rozpowszechnianie tego ostrzeżenia w Państwa środowisku.

Fundusz Stypendialny w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uruchomiony został Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, którego część stanowi Fundusz Stypendialny.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które pozwolą rozwijać umiejętności pracowników naukowych oraz wspierać współpracę naukową między polskimi i szwajcarskimi instytucjami naukowymi. Realizacja tego Funduszu przewidziana jest na okres od 01.04.2009 do 31.12.2016. Przewidzianych jest szereg terminów naboru wniosków.

Bliższe informacje dostępne są na stronie

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich

Drodzy Byli Stypendyści,

Szwajcaria stara się utrzymywać kontakt z byłymi stypendystami rządu Szwajcarii. Jeżeli również Państwo są zainteresowani podtrzymaniem kontaktu z nami oraz z innymi stypendystami, prosimy o przesłanie nam aktualnych danych kontaktowych (z podaniem kiedy, gdzie i na jakim kierunku Państwo studiowali) na adres mailowy Ambasady var.vertretung@eda.admin.ch.

Stipendien für Schweizer Studierende

Der Stipendiendienst der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) verwaltet im Auftrag des Bundes die ausländischen Regierungsstipendien von rund 40 Ländern. Das Stipendienangebot richtet sich an Schweizer Studierende und Forschende oder Künstler für einen Aufenthalt im Ausland.

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS)