Małżeństwo

Jeśli chcesz wziąć ślub powinieneś skontaktować się z urzędem stanu cywilnego, w którym zdecydowałeś się zawrzeć ślub. To właśnie ten urząd określa, jakie dokumenty są wymagane i jakie obowiązują warunki. Z dużym wyprzedzeniem należy dowiedzieć się, jakie formalności trzeba będzie spełnić i jakie dokumenty stanu cywilnego będą potrzebne.

Jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, musi ono być wpisane do szwajcarskiego rejestru cywilnego. Dokonuje tego właściwy organ w Szwajcarii. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w Szwajcarii, zmiana stanu cywilnego musi zostać wpisana do rejestru szwajcarskiego za granicą. W tym celu należy złożyć określone dokumenty w swoim przedstawicielstwie w Szwajcarii.

Małżeństwo zawierane poza granicami Szwajcarii

Jeśli twój związek ma być zawarty za granicą, będzie podlegał prawu danego kraju. Odpowiednio wcześnie dowiedz się, jakich formalności będziesz musiał dopełnić.

Małżeństwo zawierane w Szwajcarii

Aby móc zawrzeć związek małżeński w Szwajcarii, należy się do tego przygotować. Odpowiednio wcześnie dowiedz się, jakich formalności będziesz musiał dopełnić.

Co należy zrobić po zawarciu małżeństwa poza granicami Szwajcarii

Po zawarciu związku za granicą należy wpisać go do szwajcarskiego rejestru stanu cywilnego.

Co należy zrobić po zawarciu małżeństwa w Szwajcarii

Zmiana stanu cywilnego musi zostać wpisana do rejestru Szwajcarów mieszkających za granicą.