Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej?

Miejsce zamieszkania Wniosek o wizę należy złożyć w następującym urzędzie
Polska  Ambasada Szwajcarii w Warszawie