Praca / Pozwolenia na pracę

Informacje dla obcokrajowców zatrudnionych na terytorium Szwajcarii

Podjęcie pracy przez obcokrajowca u pracodawcy na terenie Szwajcarii wymaga specjalnego pozwolenia. Zasadniczo pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pracę we właściwym Urzędzie kantonalnym w Szwajcarii.

Wiza taka może być wydana tylko wtedy, jeśli właściwy Urząd kantonalny udzieli na to zgody. 

Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie wizy wjazdowej w celu podjęcia pracy?

Lista Urzędów i punktów przyjmujących wnioski wizowe według właściwości miejsca zamieszkania

Jakie dokumenty mam dołączyć do wniosku wizowego?

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie wizy pracowniczej

Opłaty za wizę wjazdową (wizę pracowniczą)

Informacje o opłatach za wizę wjazdową / pracowniczą

System Informacyjny Schengen (SIS) a dane osobowe

Informacje o systemie SIS, rejestracji Państwa danych osobowych oraz urzędach i osobach, które mają do nich dostęp.