Švajcarska podržava unapređenje elektronske uprave na lokalnom nivou

Local news, 10.07.2019

Švajcarski program Swiss PRO objavio je javni poziv za podršku jedinicima lokalne samouprave u unapređenju elektronske uprave i pružanju elektronskih usluga kako bi se povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i građanki. Poziv je otvoren do 19. avgusta.

Swiss PRO javni poziv za jedinice lokalne samouprave
Swiss PRO javni poziv za jedinice lokalne samouprave ©Swiss PRO

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava koji će doprineti da eUprava na lokalu bude u službi kako građana i građanki tako i privrede. Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije obuhvaćenih programom.

U skladu sa nacionalnim okvirom, program Swiss PRO će lokalnim samoupravama pružiti tehničku podršku prilagođenu njihovim individualnim potrebama kako bi se između ostalog razvili ili unapredili interni procesi i procedure, unapredila primena elektronskog upravnog postupka (eZUP-a), razvile postojeće ili nove eUsluge, te izradila rešenja za internet prezentacije jedinica lokalnih samouprava.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uvrste rad na razvijanju i unapređenju eUsluga za pripadnike nacionalnih manjina, kao i na uvođenju pomoćnih tehnologija koje bi povećale pristupačnost ovih usluga osobama sa invaliditetom. Takođe, ovo je prilika za lokalne samouprave da omoguće stanovništvu da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka u svojim zajednicama kroz uspostavljanje stranica ePartcipacija i eSlušanje.

Kako bi se zainteresovane JLS upoznale sa detaljima javnog poziva, uključujući način prijavljivanja i učešća, kao i kriterijume za izbor projekata, program Swiss PRO organizovao je informativne sesije u periodu od 11. do 22. jula.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje, dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO u delu konkursi/javni poziv.

Vlada Švajcarske podržava Swiss PRO program sa 6.2 miliona evra za period 2018-2021.