Podrška uspostavljanju Savetodavnih službi za građane

Local news, 20.03.2019

Razvojni program koji podržava Vlada Švajcarske, Swiss PRO, objavio je javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje Savetodavnih službi za građane koje će pružiti pomoć za najmanje 5.000 građana i građanki iz ranjivih grupa da ostvare svoja prava.

Swiss PRO javni poziv za lokalne samouprave
Swiss PRO javni poziv za lokalne samouprave © Swiss PRO

Javni poziv traje do 16. aprila 2019. godine, a biće podržano do 12 predloga projekata.

Pravo učešća ima 99 gradova i opština obuhvaćenih programom koje pripadaju II, III i IV grupi prema stepenu razvijenosti, a nemaju uspostavljenu jedinicu za pružanje besplatne ili savetodavne pravne pomoći. Program ohrabruje međuopštinsku saradnju lokalnih samouprava, tako da je zajednička prijava dve ili više opština takođe omogućena ovim pozivom.

Gradovi i opštine koji podnesu najbolje predloge projekata dobiće, pored bespovratnih sredstava za uspostavljanje Savetodavne službe za građane, i tehničku pomoć u vidu izrađene metodologije za rad Savetodavne službe i vođenje evidencije korisnika i korisnica.

Kako bi se zainteresovane lokalne samouprave upoznale sa detaljima programa podrške, od prijavljivanja i učešća na javnom pozivu preko kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava, program Swiss PRO organizovaće šest informativnih sesija širom zemlje u periodu od 25. marta do 3. aprila 2019. godine.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na sajtu programa Swiss PRO.