Сталий економічний розвиток

Відбуватиметься подальше зміцнення приватно- го сектора, зокрема, малих і середніх підприємств шляхом нарощування потенціалу, доступу до фінансування та розширення обсягів ринку. Діяльність у сфері нарощування потенціалу буде спрямована на поглиблення навичок підприємців і МСП та реалізацію інформаційно-просвітницьких програм. Доступ до фінансування для приватного сектора буде й надалі розширюватися шляхом надання технічної та фінансової допомоги банкам і пропагування передових фінансових інструментів, таких, як аграрні розписки. Заходи з розширення обсягів ринку аграрними малими та середніми підприємствами можуть включати зміцнення конкурентоспроможності останніх завдяки сертифікованому органічному виробництву, шляхом стимулювання експорту за рахунок визначення та застосування нових стандартів, а також сприяючи виходу на ринки шляхом участі в міжнародних виставках.

Крім того, допомога у вдосконаленні нормативно-правової бази для фінансових установ відповідно підвищить якість послуг, які вони пропонують МСП. Серед заходів можуть бути вдосконалення нормативної бази фінансового сектора або допомога фінансовим установам із метою розширення спектру їхніх послуг і поліпшення фінансових та нефінансових послуг для МСП.

Крім того, з метою створення більш сприятливих умов для бізнесу, серед заходів у напрямку сталого економічного розвитку будуть також підтримуватися реформи, спрямовані на подальше спрощення умов ведення бізнесу та базових економічних процесів. Допомога буде спрямована на усунення адміністративного навантаження і процедур, які перешкоджають господарській діяльності в приватному секторі. Щоб забезпечити врахування в реформах потреб різних зацікавлених сторін, допомога буде надаватися також і бізнес-асоціаціям, які належним чином представляють інтереси малого та середнього бізнесу всіх макрорегіонів України, в тому числі східних регіонів.

Діяльність у цьому напрямку здійснюється за підтримки SECO. На виконання заходів у напрямку сталого економічного розвитку на період 2015-2018 років буле виділено 18 млн швейцарських франків.

Проекти

  • Розвиток органічного ринку в Україні (Фаза ІІ) 

  • Програма антикризової стійкості малого та середнього бізнесу

  • Інвестиційний клімат в Україні для аграрного сектору

  • Швейцарська програма сприяння імпорту (регіональна програма SIPPO)

  • Зміцнення фінансової системи (IFC)

  • Аграрні розписки

  • Зміцнення асоціацій малого і середнього бізнесу

  • Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні

  • Стабілізаційний фонд ЄБРР, Україна

SDC/Jolanta Normantienè

Бідність означає більше, ніж просто не мати доходів, харчування та освіти. На жаль, більшості найбідніших людей притаманні страх та безпомічність (безпорадність), вони потерпають від недостатнього рівня захисту та гарантування їх прав, дискримінації та свавілля влади. Тому зусилля, спрямовані на зміцнення верховенства права, забезпечення прав людини та справедливий суд, є вкрай важливими для сталого подолання бідності і гарантованого розвитку.

Діяльність SDC у світі

Сприяння доброму врядуванню та прозорості в управлінні державними ресурсами, а також стабільність фіскальної політики та загальних умов (монетарна політика, державне фінансування, банківська система).

Діяльність SECO у світі