“Охидийн өдөрлөг” Монголд анх удаа

Local news, 17.03.2015

Дэлхийн олон оронд тогтмол зохион явагддаг охидод техник мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилго бүхий “Охидын өдөрлөг” Монгол улсад анх удаа 2015 оны хоёрдугаар сард залуучуудын мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэх зорилготой төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан.

girls-day
Монголын анхны "Охидын өдөрлөг“-т оролцогч тэгш устай ажиллаж байна © GIZ

Өнгөрсөн хоёрдугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээ уул уурхай, зам тээвэр зэрэг хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт эмэгтэй хүн ажиллах нь төдийлөн тохиромжгүй гэдэг олон нийтийн ерөнхий ойлголтыг эвдэж, Монголын мэргэжлийн боловсролын салбарт шинэ хандлага тогтоосон үйл явдал боллоо.

Хүнд үйлдвэрлэлийн зарим салбарт, ялангуяа инженер, аюулгүй ажиллагаа зэрэг мэргэжилд эмэгтэйчүүдийг ажиллуулах сонирхол нэмэгдэж буйг Төв Азза ХХК-ны Хүний нөөцийн менежер Г. Алтантуяа хэлснийг UB Post сонины мэдээнд онцолжээ. Тэрээр “Эмэгтэйчүүд нэгэнт энэ мэргэжлийн сонгосон бол хариуцлагатай, амжилттай ажиллаж чаддаг” гэжээ.

Хөдөлмөрийн сайдын зөвлөх Ц. Нямсүрэн мэргэжлийн боловсролын салбарын холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулж, эмэгтэйчүүдийн хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллах боломж бололцоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа тухай ярьсныг мөн дээрх нийтлэлд дурьдсан байна.

Энэхүү өдөрлөгт нийт 80 гаруй охид оролцож, Монголын мэргэжлийн боловсрол сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, техникийн ажилтны мэргэжлийн онцлог болон энэ салбарт ажиллах боломжуудтай танилцсан юм.

Тэд мөн өөрсдийн ур чадварыг практик ажилд сорьж мэргэжлийн багш нарын удирдлаган доор мужаан, өрөг, будаг, цахилгаан, геодезийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн юм.

Уг өдөрлөгт уул уурхай, барилга, хөнгөн хүнс, нийтийн үйлчилгээ, худалдаа аж үйлдвэрийн чиглэлийн 15 компани, аж ахуйн нэгжүүд оролцож, өөрсдийн үйл ажиллагаагаа танилцууллаа.

Ийнхүү Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төсөл нь Техник технологийн дээд сургуультай хамтран Монгол улсад анх удаа охидын өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

Төслөөс бусад Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хамтран 2015 онд хэд хэдэн өдөрлөг зохион байгуулах бөгөөд цаашид энэхүү өдөрлөгийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Монгол улсын мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбар дахь шинэчлэлийг дэмжсэн энэхүү төсөл нь Герман, Швейцарь, Австраль улсын Засгийн газрын хамтарсан санхүүжилттэй хэрэгжиж байна.