Narodziny dziecka

Narodziny dziecka muszą być zgłoszone do szwajcarskiego przedstawicielstwa za granicą, w celu wprowadzenia odpowiednich danych do szwajcarskiej ewidencji ludności.

Jeśli Twoje dziecko urodziło się za granicą, urząd stanu cywilnego nie przekaże odpowiednich informacji do szwajcarskiego przedstawicielstwa. Dlatego należy złożyć w Ambasadzie odpowiednie dokumenty. Urząd stanu cywilnego w Szwajcarii jest odpowiedzialny za wpisanie informacji o narodzinach do szwajcarskiego rejestru.

Jeśli dziecko urodziło się w Szwajcarii, również należy o tym poinformować szwajcarskie przedstawicielstwo w kraju zamieszkania.