Opłaty za wydanie wizy Schengen

Wysokośc opłat uregulowana jest w Rozporządzeniu o Opłatach do Ustawy Federalnej o Obcokrajowcach (Rozporzadzenie o Opłatach AuG, GebV-AuG, SR 142.209) oraz w kodeksie wizowym. Opłaty pobierane są w walucie ustalonej przez przedstawicielstwo Szwajcarii.

Opłate za wizę należy uiścić przy składaniu wniosku. W przypadku wycofania bądź oddalenia wniosku opłata nie jest zwracana.

Przedstawicielstwo Szwajcarii zastrzega sobie w każdej chwili możliwość wprowadzenia zmian ze względu na zmiany w kursie walut.

Kategoria kwota w PLN
Dorośli 259
dzieci od 6 do 12 lat 152
dzieci poniżej 6 roku życia gratis