Gdzie złożyć wniosek o wydanie wizy Schengen?

Miejsce zamieszkania Wniosek o wizę należy złożyć w:
Polska  Ambasada Szwajcarii w Warszawie 

Ambasada Szwajcarii w Polsce z zasady nie wystawia żadnych wiz Schengen. 

W wyjątkowych wypadkach wiza Schengen może być jednak przyznana, jeśli bedzie to konieczne ze przyczyn humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe.

Niezbędne dokumenty: prosimy o kontakt z przedstawicielstwem Szwajcarii właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania.