Kurtoazna poseta ambasadora Švajcarske ministarki privrede Republike Srbije


Questa pagina non è disponibile in italiano. Selezionare una delle lingue seguenti:

Local news, 27.04.2021

Ambasador Švajcarske, Nj.E. Urs Šmid sastao se 27. aprila 2021. godine sa ministarkom privrede Republike Srbije, NJ.E. gospođom Anđelkom Atanasković.

Ambasador Švajcarske sastao se sa Ministarkom privrede Republike Srbije © FDFA

Sastanak je poslužio kao odlična prilika za upoznavanje Ambasadora sa ciljevima i aktivnostima Ministarstva, kao i za predstavljanje trenutnih i budućih prioriteta Švajcarske u Srbiji. Obe strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjim razvojem bilateralnih odnosa. Uprkos trenutnoj pandemiji, bilateralna trgovina između Srbije i Švajcarske nastavila je da raste u 2020.-oj godini, a Švajcarska se svrstava među najvažnije direktne strane investitore u Srbiji. Preko 100 švajcarskih kompanija uspešno posluje u Srbiji, zapošljavajući preko 12.000 ljudi.

Švajcarska ambasada i Ministarstvo takođe sarađuju na brojnim projektima usmerenim na unapređenje ekonomskog zakonodavnog okvira Srbije, poput projekta u vezi nesolventnosti preduzetnika ili onih u oblasti nadzora nad lokalnim preduzećima. Ovi projekti čine deo švajcarskog programa razvojne saradnje u Srbiji kroz koji se svake godine opredeli više od 20 miliona evra koji su deo švajcarskih javnih sredstava. Ambasador je istakao da Švajcarska namerava da nastavi sa podrškom ekonomskim reformama Vlade Srbije, sa posebnim fokusom na dobro upravljanje i u cilju daljeg unapređenja poslovnog i investicionog okruženja u Srbiji.