Vesti

All news (12)

Object 1 – 12 of 12

  • 1

Unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou

28.03.2017 — Media release Serbia

Beograd, 28. mart 2017. godine - Ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić i predstavnici Užica, Paraćina, Kruševca i Vrbasa potpisali su danas sa ambasadorom Švajcarske Filipom Geom sporazum kojim vlada te države donira 8,9 miliona franaka za projekat energetske efikasnosti javnih objekata u tim lokalnim samoupravama.Lakše do posla za mlade u Kragujevcu

14.03.2017 — Media release Serbia

Mladima u Kragujevcu, koji traže posao, kao i kompanijama kojima je za razvoj potreban program stručne obuke radnika, u pomoć dolazi četvorogodišnji program Švajcarske agencija za razvoj i saradnju (SDC) „Znanjem do posla“ koji će im kroz svoje aktivnosti olakšati pristup savremenim metodama stručnog usavršavanja radnika.  Program će mladima u pet test-opština u Srbiji omogućiti da besplatno nauče radne veštine koje poslodavci traže, steknu prvo radno iskustvo i tako povećaju svoje šanse da dođu do posla.  Kompanijama će na raspolaganju biti stručna pomoć Programa za razvoj savremenih programa obuke radnika kako bi se obezbedila kvalifikovana radna snaga kao jedan od osnovnih preduslova za dalji razvoj poslovanja.


Bilten Komesarijata za izbeglice i migracije

©Komesarijat za izbeglice i migracije

08.02.2016 — Media release Serbia

Ovaj BILTEN je realizovan uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru projekta „Podrška nacionalnoj koordinaciji reintegracije povratnika (Faza 2)“.


Zаpоšljjаvanjе mlаdih оd suštinskоg znаčаја zа rаzvој inоvаciја

Copyright: Tanjug

01.02.2016 — Media release Serbia

Ministаr prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја u Vlаdi Rеpublikе Srbiје Srđаn Vеrbić sаоpštiо је dа је dаnаšnjоm dоdеlоm grаntоvа zа 10 nајbоljih prојеktnih prеdlоgа zаvršеn kоnkurs "Pоdrškа inоvаtivnim pristupimа zа pоvеćаnjе zаpоšljаvања i zаpоšljivоsti mlаdih".


Osposobimo mlade da započnu svoj posao

Manuel Sager©SDC

31.05.2015 — Media release Serbia

INTERVJU: MANUEL SAGER, generalni direktor Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

U Južnoj Srbiji, uz praktičnu obuku ljudi, otvoreno je nekoliko stotina radnih mesta u drvno-prerađivačkoj i industriji proizvodnje nameštaja


Dоnаciја nоvih trаmvаја iz Bаzеlа

Tramvaji iz Bazela u Beogradu©SDC

31.05.2015 — Media release Serbia

Prvu izmеnu Ugоvоrа о finаnsiјskој pоmоći zа prеuzimаnje pоlоvnih trаmvаја zа grаd Bеоgrаd, kоја pоdrаzumеvа dоnаciјu dоdаtnih vоzilа grаdskоm sаоbrаćајnоm prеduzеću, pоtpisаli su dаnаs grаdоnаčеlnik Bеоgrаdа Sinišа Mаli, dirеktоrkа Švајcаrskе kаncеlаriје zа sаrаdњu zа Srbiјu (SCО) Izаbеl Pеrih i dirеktоr GSP-а „Bеоgrаd” Žеljо Milkоvić.

Object 1 – 12 of 12

  • 1

Media (11)

Other news (1)