Vesti

All news (122)

Object 1 – 12 of 122

Lokalne samouprave ulažu svoje nagrade u projekte građana

14.04.2020 — Local news Serbia
Prošlogodišnji dobitnici novčanih nagrada u naplati poreza na imovinu u njihovim lokalnim zajednicama, odlučili su da nagrade iskoriste za projekte koje njihovi građani smatraju najpotrebnijim. Opštine Mali Zvornik, Gornji Milanovac, Apatin, Ljubovija i grad Bor nagrađeni su sa ukupno 870,000 evra. Nagrade su dodeljene u okviru programa „Reforma poreza na imovinu“ koji podržava Vlada Švajcarske.


Švajcarska podrška Srbiji u borbi protiv pandemije Covid-19

09.04.2020 — Press release Serbia
U vezi sa upitom Vlade Republike Srbije u kojem se traži podrška u borbi protiv pandemije Covid-19, Ambasada Švajcarske želi da obavesti o merama koje su preduzete i onima koje će biti sprovedene, u korist Srbije i njenih građana, podsećajući da je i sama Švajcarska jedna od najteže pogođenih zemalja u Evropi.


Švajcarska podržava organizacije građanskog društva u Srbiji

01.04.2020 — Local news Serbia
Program „Zajedno za aktivno građansko društvo ACT“ objavio je poziv za dodelu institucionalnih grantova organizacijama građanskog društva u Srbiji. Poziv je otvoren do 13. maja za male i srednje organizacije građanskog društva iz cele Srbije. Predviđena je podrška za oko 30 organizacija u iznosu do 22,000 evra po projektu u naredne dve godine, pri čemu će najmanje polovina njih biti sa sedištem van Beograda. U skladu sa trenutnim okolnostima, prijavljivanje i obrada aplikacija će se obavljati putem posebne online platforme.


Nagrađeni najbolji gradovi i opštine u primeni dobrog upravljanja u 2019. godini

18.03.2020 — Local news Serbia
Medveđa, Užice, Požarevac i Bečej dobitnici su godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini. Nagrada predstavlja vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou koju dodeljuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i program Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.
Skupština Vojvodine uvela e-parlament

27.02.2020 — Local news Serbia
Diskusije i odluke Skupštine Vojvodine sada su javno dostupne u okviru e-parlament platforme. Svim građanima je omogućen direktan uvid u rasprave i glasanje članova Skupštine Vojvodine. Kreiranje ove platforme podržala je Vlada Švajcarske.
Dualno obrazovanje – znanje za budućnost

23.12.2019 — Local news Serbia
Privredna komora Srbije (PKS) organizovala je veliku konferenciju na temu dualnog obrazovanja u Beogradu 23. decembra 2019. Cilj konferencije, pod nazivom “Dualno obrazovanje – znanje za budućnost”, bio je da se prikažu dosadašnja iskustva sa implementacijom dualnog obrazovanja predstavnicima privatnog sektora, škola i drugih partnera i institucija koje su uključene u ovaj proces. Konferenciji je prisustvovalo ukupno 1.500 ljudi, uključujući i Predsednika države.„Ne u mom parlamentu“- sedma Nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

14.12.2019 — Local news Serbia
Pod nazivom „Ne u mom parlamentu“, u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je Sedma Nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže uz podršku Projekta Vlade Švajcarske i UNDP-a kao i Misije OEBS-a u Srbiji. Osim poslanica nacionalnog parlamenta konferenciji je prisustvovalo i oko 400 odbornica iz lokalnih skupština u Srbiji.

Object 1 – 12 of 122

Media (28)

Other news (94)