Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Đánh giá & giải pháp thích ứng tại các đô thị

Việt Nam được coi là một trong số những quốc gia trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những tác động của biến đổi khí hậu trong. Các đô thị của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều lợi ích song cũng không ít những rủi ro mới như phải đối mặt với thiên tai và sự biến đổi về môi trường. Tốc độ đô thi hóa nhanh chóng , những diễn biến của biến đổi khí hậu cùng với những xu thế phát triển kinh tế và môi trường đòi hỏi phải phương thức tiếp cận tăng cường khả năng thích ứng trong quy hoạch và quản lý, đồng thời tăng cường sự hợp tác, liên kết hiệu quả giữa các tổ chức, cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân. Cục Hạ tầng kỹ thuật (ATI) - Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đang thực hiện Chương trình Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (FPP). Đây là Chương trình Hợp tác Kỹ thuật giữa Chính phủ Đức và Chính phủ Việt Nam với nguồn vốn từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ. Mục đích của Chương trình là nhằm nâng cao năng lực cho các cấp chính quyền trung ương, địa phương và người dân, từ đó tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và ứng phó với ngập úng dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trên tay bạn đọc là Báo cáo về “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Đánh giá và giải pháp thích ứng tại các đô thị” do ATI và GIZ tổ chức biên soạn. Báo cáo này phản ánh những kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được trong nhiều năm hợp tác và hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị. Chúng tôi hy vọng rằng quý độc giả và các cơ quan, đơn vị tham gia Chương trình sẽ nhiệt tình đón nhận và áp dụng những nội dung, bài học kinh nghiệm trình bày trong báo cáo trong công việc hàng ngày của mình