Tenderi i javni pozivi

Tender za projekat Jačanje sistema strukovnog obrazovanja u BiH

26. 05.2023. godine

Projekat: Jačanje sistema strukovnog obrazovanja (TVET) u Bosni i Hercegovini 

Obavještavamo vas da je danas objavljen tender za novi projekat iz oblasti podrške sistemu strukovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koji će finansirati Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Tender je objavljen na elektronskoj platformi za javne nabavke Vlade Švicarske: www.simap.ch (elektronska platforma za javne nabavke u Švicarskoj).

Kako biste pristupili tenderu, koristite opciju tražilice i ukucajte sljedeće podatke: Notice Number (1337775) ili Project ID (257758). 

Svi upiti se moraju obaviti putem www.simap.ch.

Više informacija

Za više informacija o tenderskim procedurama u Švicarskoj, posjetite SIMAP, Švicarsku platformu za javnu nabavku.