Švicarska i Bosna i Hercegovina

Bilateralni odnosi

Pregled švicarske diplomatije i uključenost na terenu

Kultura

Projekti iz kulture jačaju veze među zemljama

Obrazovanje

Saradnja Švicarske sa zemljom domaćinom na području edukacije