Švicarska i Bosna i Hercegovina

  • Bilateralni odnosi: pregled švicarske diplomatije i uključenost na terenu
  • Podrška privredi i izvozu: širok pregled usluga Švicarske koje zajednički nude Savezno ministarstvo vanjskih poslova (FDFA), Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i predstavništva Švicarske u inozemstvu
  • Kultura: projekti iz kulture jačaju veze među zemljama
  • Obrazovanje: saradnja Švicarske sa zemljom domaćinom na području edukacije