Lično stanje građana

Sva lična stanja u čovjekovom životu, od rođenja do smrti, upisuju se u švicarski registar ličnih stanja građana.

Švicarke i Švicarci u inostranstvu kao i njihovi bračni drugovi ili njihove partnerice i njihovi partneri, obavezni su da sve događaje, izjave i odluke koje se tiču njihovog ličnog stanja prijave švicarskom predstavništvu nadležnom za njihovo mjesto prebivališta. Za to su potrebni različiti dokumenti o ličnom stanju građana.

Dokumentacija za upis u švicarski registar ličnih stanja dostavlja se Ambasadi Švicarske u Sarajevu.

Moguće je dokumente dostaviti poštom na adresu: Ambasada Švicarske, Zgrada RBBH objekat B, Zmaja od Bosne 11, 71000 Sarajevo, BIH,

ili

predati dokumente na šalteru u Ambasadi, uz obavezno prethodno zakazivanje termina (tel. 00 387 33 254 049 ili 00 41 58 485 2665 utorkom i četvrtkom).

© FDFA