Vende Pune

Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA) kërkon rregullisht punonjës të kualifikuar dhe të motivuar.

Vendet e punës do të publikohen përmes portalit shtetëror të punës në Internet. Kërkimin mund ta specifikoni sipas kritereve të ndryshme.

Portali shtetëror i punës (gjermanisht, frëngjisht, italisht) 

Thirrje për shërbime në kujdesin shëndetësor parësor

'Shëndet për të Gjithë' - një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC - po kërkon një kompani/organizatë me përvojë në shërbime të kujdesit shëndetësor parësor, për të ofruar sesione trajnimi dhe udhëzimi për gjashtë qendra shëndetësore.  

Mund të gjeni termat e plota të referencës këtu (PDF, 112.2 kB) (në anglisht) ose vizitoni faqen e projektit.