Forum BiH dijaspore u Bernu

Media release, 26.11.2016

U okviru inicijative i-platforma koju podržava Švicarska vlada, u Bernu održan Forum bh. dijaspore u Švicarskoj koji je okupio preko stotinu učesnika.

Panel diskusija tokom Foruma bh. dijaspore u Bernu Arnautovic Izedin - izedin.ch

Forumu su prisustvovali članovi bh. dijaspore iz cijele Švicarske i porijeklom iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, uključujući i značajan broj pripadnika „druge generacije“ iseljenika. Forumu su prisustvovali i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Švicarske na čelu sa Ambasadom Švicarske u BiH i Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), Ministarstva vanjskih poslova BiH, odnosno Ambasade BiH u Švicarskoj, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), te predstavnici bh. općina Cazin, Laktaši i Posušje.  

Forum je bio posvećen lansiranju i-platforme i predstavljanju njene strategije za period od 2017-2019. Inicijativa i-platforma je usredotočena na olakšavanje uspješne i održive saradnje između dijaspore i BiH, te se njome želi dati aktivan doprinos ekonomskom razvoju BiH kroz međusektorsku saradnju, uključujući i oblasti obrazovanja, znanosti, kulturne i socijalne uključenosti. Forum je također omogućio razmjenu ideja, projekata i kontakata između organizacija i institucija iz Švicarske i BiH.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer obratila se učesnicima Foruma bh. dijaspore u Bernu © i-platform

Otvarajući Forum, ambasadorica Švicarske konfederacije u BiH Andrea Rauber Saxer je naglasila da je „podrška Švicarske vlade projektu i-platforma bazirana na viziji da su predstavnici dijaspore prirodni graditelji mostova“, te je dodala da „Vlada Švicarske vjeruje da i-platforma ima potencijal da u značajnoj mjeri doprinese napretku i prosperitetu Bosne i Hercegovine“. Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač, koje u razvoj Politike o saradnji sa iseljeništvom nastoji uključiti i predstavnike dijaspore iz Švicarske, je između ostalog poručio: „Odnos između države i iseljeništva treba da bude transparentan, građen na povjerenju, poštivanju i uzajamnosti“, te da je „iseljeništvo obaveza i potencijal“.

Na panelu o uspješnim pričama su pored poduzetnika koji već uspješno posluju u BiH u oblasti prerade drveta, eko-turizma i proizvodnje zdrave hrane, učestvovali predstavnici FIPA-e i Cazin, Posušje i Laktaši, koji se bave pitanjima dijaspore. Zajedno su analizirali potencijale i prednosti BiH kao mjesta ulaganja, ali i nedostatke koji ometaju investicije i uspješno poslovanje. Između ostalog je zaključeno da se problemi i pored velike stope nezaposlenosti u BiH često odnose na nedostatak adekvatno educirane i praktično osposobljene radne snage, na zakonsku regulativu, administrativne prepreke, nedostatak povjerenja. Također je zaključeno da su potencijali veliki, te da se u posljednjih nekoliko godina situacija na ovom polju poboljšala naročito kroz uključivanje lokalnih zajednica u rad sa dijasporom. Ipak i dalje ostaje mnogo toga da se uradi na polju efektivnijeg uključivanja dijaspore u održivi razvoj BiH, te je obzirom na uspješne priče sa lokalnog nivoa potrebno još više raditi i investirati u poboljšanje komunikacije, te pro-aktivno uključivati dijasporu u kreiranje relevantnih politika.