Nakon vjenčanja u Švicarskoj

Vaš brak sklopljen u Švicarskoj mora se prijaviti Vašem švicarskom predstavništvu u inostranstvu kako bi se izmjena ličnog stanja mogla upisati u registar švicarske dijaspore. Postupak je besplatan.