Dobrodošli

Grüezi – Bonjour – Buongiorno – Pozdrav!

Ambasador Danien Hunn © FDFA

Dragi posjetitelji,

hvala vam na zanimanju za Švicarsku i Ambasadu Švicarske u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli na našu web stranicu!

Ambasada i njeni uposlenici obavljaju poslove vezane za diplomatske, ekonomske i kulturne odnose, kao i sprovođenje programa razvojne saradnje i humanitarne pomoći u Bosni i Hercegovini.

Švicarska je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine 1992. godine. Ambasada Švicarske u Sarajevu otvorena je 1995. godine, dok je Bosna i Hercegovina svoju ambasadu u Švicarskoj otvorila još 1993. godine. Od tada ove dvije zemlje njeguju široki spektar bilateralnih odnosa na više polja: Švicarska je pomogla obnovu Bosne i Hercegovine neposredno nakon rata, a od tada je angažirana u promociji mira, sigurnosti i aktivnostima vezanim za migracije. Važnu podršku pruža i kontingent Vojske Švicarske u Misiji EUFOR-a.

U proteklih 25 godina, Švicarska je u Bosnu i Hercegovinu u cjelini uložila preko milijardu KM (oko 600 miliona švicarskih franaka) kroz konkretne razvojne projekte, aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje života ljudi i podršku reformama. Kroz Švicarski program saradnje naš tim se fokusira na specifična područja gdje postoji kritična potreba za reformama, inovacijama i sistemskim promjenama. Ova prioritetna područja su: demokratsko upravljanje i općinske usluge; sektor zdravstva; ekonomski razvoj i zapošljavanje (posebno zapošljavanje mladih); kao i migracije i pravosuđe. Osim toga, Švicarska je izdvojila više od 2,7 miliona KM za brzi odgovor na hitne potrebe Bosne i Hercegovine nastale uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Kroz naše aktivnosti i projekte dijelimo švicarsku ekspertizu i dobre prakse te istražujemo nova područja bilateralne i multilateralne suradnje. Podrška
Švicarske Bosni i Hercegovini je u skladu sa prioritetima BiH i pretpristupnih
procesa njenog pridruživanja EU.

U Bosni i Hercegovini živi između 800 i 900 državljana i državljanki Švicarske. Ambasada je primarna tačka kontakta za njihove potrebe, kao i za potrebe državljana i državljanki Švicarske koji su na proputovanju kroz BiH. Naš tim je, na primjer, imao značajnu ulogu u repatrijaciji državljana i državljanki Švicarske u njihovu domovinu kada je izbila pandemija izazvana virusom COVID-19. S druge strane, u Švicarskoj živi oko 60.000 građana i građanki porijeklom iz BiH i mi smo veoma zainteresirani da s njima ostanemo u bliskom kontaktu.

Dopustite mi da vas uvjerim da je Švicarskoj stalo da i dalje njeguje izvrsne odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Moj osobni cilj tokom mandata je da dodatno intenziviram već bliske veze između naše dvije zemlje i naših naroda.

Na našoj web stranici možete naći više informacija o aktivnostima Ambasade, saradnji između Švicarske i Bosne i Hercegovine, kao i o Švicarskoj općenito. Ne propustite nas pratiti na platformama Facebook i YouTube.

Ambasador Daniel Hunn

i tim Ambasade Švicarske

 

Biografija ambasadora (PDF, 1 Page, 234.6 kB)