Sponzorski partneri

U skladu sa smjernicama Saveznog ministarstva vanjskih poslova Švicarske (FDFA) o saradnji sa sponzorima, a u cilju povećanja transparentnosti partnerstava koje sklapaju ambasade i konzulati prema vanjskom svijetu, vodimo listu partnera u tekućoj godini sa pripadajućim događajima/projektima koje su sponzorisali ili sponzorišu.

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini nije primila sponzorske priloge u 2021. i 2022. godini.