Манай хамт олон

Габриелла Спирли
Хамтын ажиллагааны захирал, Ерөнхий консул 

Илариа Дали
Хамтын ажиллагааны дэд захирал, Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Жан Рето Капаул
Санхүү,  хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн дарга

Д. Заяасайхан
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Г. Байгалмаа

Хөтөлбөрийн зохицуулагч

Н.Эрдэнэсайхан
Хөтөлбөрийн зохицуулагч 

Н. Хосцэцэг
Санхүүгийн орлогч дарга

Д. Уламбаяр
Санхүүгийн ахлах ажилтан

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Б. Отгонтуяа
Санхүүгийн ажилтан 

Ц. Тансагмаа
 
Мэдээлэл харилцааны ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын Нарийн бичгийн дарга

Ц. Чулуунцэцэг
Ресепшн, Захиргааны туслах ажилтан

Б. Баянбаатар
Жолооч, туслах ажилтан